"Medische raden: nog niet ingaan op enquête inkomen" (BVAS)

De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (Bvas) roept de voorzitters en de leden van medische raden op om te wachten met deelname aan de enquête van Zorgnet-Icuro en Möbius. Die enquête vraagt data op over de inhoud van de financiële regeling, de omvang van de centraal geïnde honoraria en de afdrachten. Het risico bestaat evenwel dat de GDPR wordt geschonden, heet het.

"Tijdens de laatste ad hoc overlegstructuur hervorming van de ziekenhuisorganisatie en -financiering dd. 24 juni 2022 deelde Zorgnet-Icuro mee dat ze de intentie hebben om een bevraging uit te voeren in de ziekenhuizen over de effecten op de financiering van de ziekenhuizen van de voorgestelde hervormingen", steekt Bvas van wal. 

"Zorgnet-Icuro zet hiervoor een ”samenwerking” op til met Möbius. Volgens Zorgnet-Icuro is het de bedoeling dat in de ziekenhuizen een bevraging wordt uitgevoerd waarbij op algemeen en geaggregeerd niveau data worden opgevraagd over de inhoud van de financiële regeling, de omvang van de centraal geinde honoraria en de afdrachten. In realiteit worden in de enquête vragen gesteld over het netto-inkomen van de dienst, directe en indirecte kosten, het netto-resultaat, de afdrachtenregeling enz.. "

Persoonsgegevens prijsgegeven?

Door het beantwoorden van de vragen van huidige enquête bestaat het gevaar dat persoonsgegevens worden prijsgegeven (inkomen arts en identiteit van de arts) en dat bijgevolg de GPDR-wet van 2016 in al zijn geledingen van toepassing is, signaleert het syndicaat.

"We vragen aan de medische raad om nog niet in te gaan op het aanbod van de enquête tot wanneer er meer duidelijkheid bestaat over de rechten en plichten van alle partijen in de enquête. Bovendien moet er duidelijkheid bestaan over het nut van de enquête. We wijzen op het vrijwillig karakter van het initiatief."

Als volwaardige gesprekspersonen en samen met het beheersorgaan van het ziekenhuis wil Bvas een beslissende rol spelen inzake het al dan niet deelnemen aan de enquête, het eventueel bijsturen van de vragen en erover te waken dat geen persoonsgegevens van de artsen worden prijsgegeven.

> "Debat nodig over gepresteerde uren artsen" (Pedro Facon)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.