"MRI-wachttijd van zes weken? Zeer optimistisch"

Wachttijden van enkele maanden tot een half jaar alvorens een patiënt een afspraak voor een MRI-scan kan krijgen, zijn geen uitzondering. Frank Vandenbroucke (Vooruit) legt de schuld bij de gewesten en gemeenschappen die talmen met de erkenning van nieuwe toestellen.

Het probleem van de lange wachttijden vooraleer een patiënt een afspraak kan maken voor een MRI is niet nieuw. Soms moet een patiënt wel een halfjaar wachten, wat uiteraard niet bevorderlijk is voor een snelle diagnose of behandeling.

“Nochtans werkt de dienst MRI in sommige ziekenhuizen letterlijk dag en nacht”, stelt Daniel Bacquelaine vast. Het MR-kamerlid wilde in de commissie Volksgezondheid van minister Vandenbroucke weten welke stappen hij zal ondernemen om een verdere achteruitgang van de situatie te voorkomen. “Behoort het bijvoorbeeld tot de mogelijkheden om MRI’s te laten uitvoeren buiten de ziekenhuisomgeving?”

In de context van een rationeler gebruik van medische beeldvorming werden in 2014 en 2018 protocolakkoorden afgesloten waarin onder meer een progressieve toename van het aantal MRI’s is opgenomen.

“Het KB van 9 februari 2020 dat het maximaal aantal MRI’s vastlegt, maakt het mogelijk het aantal op te drijven”, aldus Vandenbroucke. “Het KB bepaalt dat er 18 bijkomende toestellen mogelijk zijn, waarvan negen in Vlaanderen, zeven in Wallonië en twee in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.”

De erkenning van de nieuwe toestellen behoort tot de bevoegdheden van de gemeenschappen en de gewesten. En daar knelt volgens de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid het schoentje. “Momenteel zijn er twee nieuwe apparaten in Vlaanderen opgenomen in het nationaal kadaster. Sinds de zesde staatshervorming hebben de regio’s de bevoegdheid over de financiering ervan via Budget Financiële Middelen.”

Tijdvenster

Overigens vindt de minister dat het probleem van de wachtlijsten niet moet worden overdreven. Voor dringende onderzoeken wordt er in de planning steeds een tijdvenster opgehouden in een nabijgelegen ziekenhuis. “De wachttijden voor niet-dringende MRI-onderzoeken bedragen twee tot zes weken, wat medisch gezien verdedigbaar en aanvaardbaar is.” Het cijfer dat Vandenbroucke noemt, wordt door Bacquelaine met klem ontkend: “Ik denk dat de wachttijd van zes weken zeer optimistisch is. In de realiteit wordt die termijn vaak overschreden.”

Over de mogelijkheid om MRI’s buiten de muren van het ziekenhuis te laten uitvoeren, is Vandenbroucke kort: “Het is niet toegestaan om een MRI-toestel buiten de ziekenhuisomgeving te gebruiken of te installeren. Een MRI-onderzoek is enkel terugbetaalbaar als het door een radioloog wordt uitgevoerd in een erkende instelling én met een goedgekeurd toestel.”

> Lees ook: ziekenhuizen krijgen er achttien nieuwe MRI-scanners bij

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.