OLV Aalst pakt uit met baanbrekende PPG-techniek

Het OLV Hartcentrum Aalst realiseert een nieuwe doorbraak na de introductie van de FFR-techniek is er nu de baanbrekende PPG-techniek die focale en diffuse vernauwingen van de kransslagader kan onderscheiden en zo wellicht ongeveer 1/3 verkeerd ingeschatte vernauwingen kan corrigeren.

Kransslagaderziekte blijft samen met kanker de belangrijkste doodsoorzaak in de westerse wereld. De Amerikaanse en Europese richtlijnen beschouwen een Fractional Flow Reserve-meting (FFR) als de gouden standaard om de ernst van de vernauwing van een kransslagader te evalueren.

Op basis daarvan wordt beslist tot een eventuele revascularisatie, door het plaatsen van een stent of door een overbruggingsoperatie. Bij de FFR-techniek baseren cardiologen zich echter slechts op twee meetpunten (voor en achter de vernauwing) en één waarde voor hun beslissing om al dan niet te behandelen. In tegenstelling tot de situatie bij focale vernauwingen bestaat het risico dat diffuse vernauwingen niet correct worden ingeschat.

Met de nieuwe Pullback Pressure Gradient-techniek (PPG) kunnen interventiecardiologen nu ook een beeld krijgen van de weerstand veroorzaakt door de vernauwingen doorheen de gehele kransslagader.

Focale vernauwing                                           Diffuse vernauwing

Sterk vereenvoudigde voorstelling van kransslagader

Van FFR naar PPG

Prof. Valentin Fuster, hoofdredacteur van het Journal of the American College of Cardiology en een wereldwijde autoriteit ter zake, bestempelde de nieuwe PPG-techniek als de “tweede doorbraak” – na FFR – “in het begrijpen van coronaire fysiologie en ischemie.(1)”

Dokter Jeroen Sonck: “Bij een FFR-meting brengen we doorheen een katheter een voer-draad waarop een kleine sensor zit. Daarmee wordt de druk gemeten vóór en achter een vernauwing in de kransslagader, dus op twee bepaalde punten. Uitgaande van het drukverschil tussen het uiteinde van de kransslagader en de oorsprong van dezelfde kransslagader, evalueren we de bloeddoorstroming. Zo kunnen patiënten geïdentificeerd worden die baat hebben bij het plaatsen van een stent in aanvulling op een medicamen-teuze behandeling."

"Vanaf bepaalde FFR-waarden levert dat betere resultaten op dan louter medicatie wat betreft het verlichten van pijn op de borst, het reduceren van dringende heringrepen en het vermijden van hartaanvallen. Deze techniek, waarbij via de bloedvaten een druksensor in de kransslagader wordt geplaatst, werd ontwikkeld en gevalideerd in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Aalst door dr. De Bruyne en collega’s.”

FFR-metingen hebben dus een onbetwistbare waarde, zeker bij zogenaamde focale kransslagaderaandoeningen, waarbij de vernauwing op een relatief beperkte plek is geconcentreerd en ook beter zichtbaar is met behulp van medische beeldvorming.

Van één waarde naar continue metingen 

Dokter Jeroen Sonck: “Met de nieuwe techniek brengen we de sensor eerst helemaal tot achter de vernauwing, om die dan over een bepaalde lengte terug te trekken, terwijl de druk permanent wordt gemeten en het drukverloop wordt geregistreerd – vandaar de term Pullback Pressure Gradient (PPG). Elke micron wordt er één drukmeting uitgevoerd; over een afstand van twintig millimeter worden er al twintigduizend meetwaarden vastgesteld.”

Dokter Carlos Collet: “Met de nieuwe Pullback Pressure Gradient-techniek (PPG) kunnen interventiecardiologen nu dus ook een beeld krijgen van de weerstand veroorzaakt door de vernauwingen doorheen de gehele kransslagader. Dit is belangrijk omdat het menselijk oog goed focale vernauwingen waarneemt, maar men zich op die manier geen volledig beeld kan vormen van meer diffuse ziekte en van het verloop van de bloeddoorstroming in de kransslagaders. De behandeling van beide ziektebeelden is echter potentieel verschillend.”

Uit de recent gepubliceerde studie in The Journal of The American College of Cardiology (2) blijkt dat ongeveer 1/3 van de vernauwingen verkeerd wordt ingeschat wanneer we de huidige technieken vergelijken met deze nieuwe technologie. Dr. Carlos Collet en dr. Jeroen Sonck hebben voor de eerste keer een reproduceerbare en objectieve index ontwikkeld die aangeeft of de kransslagadervernauwingen dan wel focaal of diffuus zijn.

Deze PPGindex, afgeleid van de klassieke FFR, helpt zo om de behandeling van elke patiënt te optimaliseren. Deze gloednieuwe manier om het pathofysiologisch mechanisme van kransslagaderziekte te beoordelen wordt door de gespecialiseerde cardiologische gemeenschap beschouwd als “de volgende revolutie in de beschrijving van kransslagaderziekte na de uitvinding van de invasieve FFR”. 

  • (1) http://www.onlinejacc.org/content/74/14/1772

    (2) Measurement of Hyperemic Pullback Pressure Gradients to Characterize Patterns of Coronary Atherosclerosis. Collet C, Sonck J, Vandeloo B, Mizukami T, Roosens B, Lochy S, Argacha JF, Schoors D, Colaiori I, Di Gioia G, Kodeboina M, Suzuki H, Van 't Veer M, Bartunek J, Barbato E, Cosyns B, De Bruyne B. - J Am Coll Cardiol. 2019 Oct 8;74(14):1772-1784. doi: 10.1016/j.jacc.2019.07.072. PMID: 31582137

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.