"Overheid rekent zich rijk" (Steven Rimbaut, hoofdarts A.S.Z.)

Het A.S.Z. roept iedereen op om nú de viruscirculatie terug onder controle te brengen, door de juiste maatregelen toe te passen. In de eerste plaats is het aan het Overlegcomité om hiervoor te zorgen. Het is voor de medewerkers in de zorg onbegrijpelijk dat er nog altijd getalmd wordt op het moment dat de cijfers opnieuw zo sterk de hoogte ingaan.

De zorgverstrekkers zijn het beu om nog maar een keer in een potentieel vermijdbaar scenario te komen. De nood aan een gecoördineerde en snelle aanpak is hoog. Daarom roepen we de politieke leiders op om de nodige aandacht te geven aan deze alarmerende trends en om zo snel en doortastend mogelijk relevante, aanvaardbare, en vooral duurzame maatregelen te nemen.

De prognoses voor de komende weken zien er niet goed uit,. Het A.S.Z. had afgelopen vrijdag op haar verschillende campussen 35 covidpatiënten liggen waarvan 4 op Intensieve zorg. Weliswaar werden er toen enkele ontslagen verwacht, wat de druk iets naar beneden zal halen.

"Maar de prognoses voor de komende weken zien er niet goed uit.” zegt dr. Steven Rimbaut, hoofdarts van het A.S.Z. “We zien de voorbije drie weken een gestage toename van het aantal patiënten en zijn ondertussen opgeschaald naar fase 1A van het noodplan. Voor ons ziekenhuis, met 24 erkende IZ-bedden, betekent dit 6 IZ-bedden en 36 (dus een factor 6) niet-IZ-bedden. Maar de prognoses laten zeker nog een stijging verwachten tot begin december."

"Door de druk op Intensieve zorg heeft de overheid ons eerder deze week gevraagd ons voor te bereiden op fase 1A+ over een periode van twee weken. Maar afgelopen donderdag kregen we de vraag om dit sneller te doen.”

Er is voor IZ-behoevende patiënten een spreidingsmechanisme dat deze patiënten landelijk verdeelt. “Dit werkt goed”, zegt dr. Rimbaut, “en de iets lagere cijfers in Oost-Vlaanderen deden vermoeden dat wij de volgende IZ-patiënten zullen moeten opvangen binnen onze provincie. In die zin was de vraag tot versneld opschakelen niet onverwacht.”

Er is echter een belangrijke keerzijde aan het verhaal. De overheid rekent altijd vanuit 2.000 IZ-bedden, waarvan een deel dient voorbehouden te worden voor COVID-19. “We zitten ondertussen in de vierde golf, dus we zijn het al gewend om snel te schakelen en er tezelfdertijd voor te zorgen dat er niet nodeloos bedden blijven leegstaan. Maar de overheid rekent zich rijk.”

Capaciteit langs beide kanten dichtgeknepen

“Op dit moment is de viruscirculatie zo hoog dat we ook meer besmettingen zien onder medewerkers en artsen, die dan zelf in quarantaine moeten gaan, of die een inwonende partner of kinderen hebben die positief zijn, waardoor ze zelf hoogrisicocontact zijn. Tel daarbij de gestegen ziektecijfers die niet aan COVID-19 gekoppeld zijn en je kan zelf bedenken dat een aantal bedden gewoon geen handen beschikbaar heeft om operationeel te houden."

"Meer voor COVID-19 en minder in totaal, de rekensom kan snel gemaakt worden en leert dat de capaciteit voor niet-covidgerelateerde zorg langs beide kanten toegeknepen wordt. En we zitten nu niet in een lockdownverhaal, de ‘gewone wereld’ draait door, dus de druk op die non-covidzorg blijft hoog.”

Niet oneindig uitstelbaar

Het A.S.Z. roept iedereen op om correcte en duurzame maatregelen toe te passen Het ziekenhuis heeft tot heden nog geen zorg moeten uitstellen maar dit zit er wel aan te komen. En uitstelbare zorg is niet oneindig uitstelbaar. Dus roept het ziekenhuis iedereen op om die maatregelen toe te passen die de viruscirculatie onder controle kunnen brengen.

“In de eerste plaats naar het Overlegcomité. Indien daar maatregelen genomen worden, die in uitvoering gaan de daaropvolgende week, dan duurt het nog twee tot drie weken voor wij daar het effect van ondervinden.”

"De zorgverstrekkers zijn het moe – om niet te zeggen kotsbeu… – om opnieuw in een potentieel vermijdbaar scenario te komen. We horen deze week steden en gemeenten maatregelen nemen en vakbonden oproepen lanceren; paniek en opbod van maatregelen is niet nodig. Maar een bovenliggende gecoördineerde aanpak des te meer. Het ziekenhuis wenst absoluut geen lockdownscenario’s, en die zijn te vermijden, maar roept iedereen op om de gebruikelijke maatregelen maximaal te respecteren.

Bovenal roept het A.S.Z. het Overlegcomité op om snel en doortastend op te treden Maar we roepen bovenal de politieke leiders op om de nodige aandacht te geven aan deze alarmerende trends, om alsnog relevante en aanvaardbare maatregelen te nemen, snel en doortastend. Het ziekenhuis vraagt om deze maatregelen te overwegen: 

  • een bredere mondmaskerplicht, ook specifiek binnen het onderwijs in de jongere leeftijdscategorieën wegens de hoge besmettingscijfers
  • tijdelijk opschorten van massa-evenementen
  • verplichten van telewerk
  • blijven sensibiliseren op alle voormelde elementen

> Toestroom Covid-patiënten ZOL Genk en Jessa Hasselt

> UZ Gent zag aantal Covid-patiënten voorbije week verdubbelen

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Marc LESAGE

    15 november 2021

    en waarom geen vaccinatieplicht???volgens juristen geen probleem .Een te simpele oplossing?Schrik voor complicaties bij verplichte vaccinatie ?Die zijn er nu ook.