Prof. dr. Dirk Ramaekers zit directiecomité FOD Volksgezondheid voor

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp koninklijk besluit goed tot aanstelling van de nieuwe voorzitter van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Dat wordt Prof. dr. Dirk Ramaekers.
Directe aanleiding is de vaststelling dat op 27 september 2022 de huidige voorzitter van het Directiecomité van de FOD Volksgezondheid al meer dan zes maanden afwezig is wegens ziekte. Blijkbaar is de functie zelf niet al te bevorderlijk voor de gezondheid: in volle afloop van de coronacrisis en met belangrijke hervormingen in het vooruitzicht moest de toenmalige  topambtenaar van de FOD Volksgezondheid, Tom Auwers, met ziekteverlof na een tweede ontoereikende evaluatie. Dat leidde toen al tot enige improvisatie. Voorlopig nam de directeur-generaal met de langste staat van dienst, Philippe Mortier van het departement Dier, Plant en Voeding, over.

Maar intussen staat de functie dus weer een halfjaar vacant. Dirk Ramaekers wordt derhalve aangesteld als houder van de managementfunctie van voorzitter van het Directiecomité, voor de resterende duur van het mandaat van de afwezige houder van de managementfunctie: tot en met 31 januari 2023.

Vorig jaar schreven we al dat deze onstabiele situatie niet te lang mocht duren wegens enkele hete hangijzers zoals de nomenclatuurhervorming en de aanpassing van de ziekenhuisfinanciering. Dat geldt nog steeds onverkort op dit moment.

Het ontwerp KB wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Profiel

Prof. dr. Dirk Ramaekers zette twee jaren geleden de stap om voltijds voor het Commissariaat Corona te gaan werken. Als hoofd van de Task Force Vaccinatiestrategie was zijn opdracht niet te combineren met het medisch directeurschap Jessa waar hij toen actief was sinds 2015 als medisch directeur.

Voordien was hij ook al actief als directeur gezondheidspolitiek bij de CM en nog eerder adviseerde hij het kabinet Onkelinx. Ooit liet hij nog noteren dat hij in het licht van een ziekenhuishervorming 'de olifant wou doen dansen'. Dat moment is nu misschien wel  aangebroken. 

 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Marc DE MEULEMEESTER

    01 oktober 2022

    Het is wel in 1 porselein winkel hé dat em gaat dansen !
    Ludo is meer nen ballroom dancer !