Stefaan Blomme overkoepelend CEO AZ Sint-Elisabeth en AZ Glorieux

Huidig directeur Stefaan Blomme van vzw Werken Glorieux wordt op 1 juli 2021  overkoepelend directeur van AZ Glorieux Ronse en AZ Sint-Elisabeth Zottegem. De aanstelling vormt een volgende stap in een samenwerking tussen de beide instellingen en biedt een antwoord op de toekomstige uitdagingen in het zorglandschap, heet het.

De vzw's Werken Glorieux en AZ Sint Elisabeth Zottegem werken al nauw samen sinds 2018 in een samenwerkingsverband dat ZoRg werd gedoopt. Beide maken ook deel uit van het overkoepelende E17-ziekenhuisnetwerk. Met Stefaan Blomme aan het roer wordt deze samenwerking verder versterkt, maakten de ziekenhuizen bekend.

Ter herinnering: vers in het geheugen ligt nog het vertrek van dr. Rudi Vossaert, voormalig hoofdarts Sint-Elisabeth Zottegem, naar AZ Oudenaarde. Net voordien had algemeen directeur Greet Keppens er ontslag genomen. Gevolg was een ware stoelendans. De ingreep om nu naar één overkoepelende CEO te gaan, lijkt ingegeven door een poging om de situatie te stabiliseren. Dat blijkt ook uit het motto dat beide ziekenhuizen zelf naar voren schuiven: Eén strategie, één visie, één directeur.

"Het ultieme doel van deze samenwerking is om een gezamenlijke strategische visie en bijhorend beleidsplan uit te werken voor de beide ziekenhuizen en zo een kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare zorg te organiseren voor de referentieregio Vlaamse Ardennen", luidt het.

"Deze overeenkomst respecteert de verbintenissen die werden gesloten tussen de beide instellingen enerzijds en de partners van het E17-netwerk anderzijds. En in nauw overleg met de partners van de eerstelijnszorg, de geestelijke gezondheidszorg, de ouderenzorg en de bijzondere jeugdzorg."

Aan Stefaan Blomme om dit plan nu uit te rollen vanaf 1 juli 2021.

Futureproof

Alle neuzen moeten dus in dezelfde richting om proactief in te spelen op de veranderingen in het zorglandschap: "Het komende decennium zal de zorg immers georganiseerd worden in netwerken en geïntegreerde zorgketens. Bovendien aligneert het samenwerkingsverband ZoRg zich zo op de toekomstige beleidsdoelstellingen van de Vlaamse overheid en wapent ze zich tegen de uitdagingen van de toekomst."

Referentie-regio Vlaamse Ardennen

Ludo Collin, voorzitter raad van bestuur Sint-Elisabeth Zottegem, verwoordt het zo: “We zijn bijzonder verheugd over de komst van Stefaan Blomme als overkoepelend CEO van ons ziekenhuis en het az Glorieux. Samen werken we aan een verhaal met gedeelde waarden en doelstellingen dat voor alle betrokkenen een solide toekomst kan bieden en waarbij een strategisch antwoord op de zorgnoden in de referentie-regio Vlaamse Ardennen centraal staat."

Carlos De Wolf, voorzitter raad van bestuur vzw Werken Glorieux, ziet het zo: “Het hoofddoel van deze overeenkomst vormt het versterken van de samenwerking tussen beide ziekenhuizen in de regio en het verbeteren van de kwaliteit van de zorg voor de bewoners van de Vlaamse Ardennen.”

Stefaan Blomme (foto) tot slot: “Hoewel de beide ziekenhuizen autonoom blijven, willen we een gezamenlijke strategische visie en bijhorend beleidsplan uitwerken. Bedoeling is om zo samen binnen de referentie-regio Vlaamse Ardennen een kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare zorg te organiseren in nauw overleg met alle zorgpartners.”

> Lees ook: Rudi Vossaert: "Vercauteren achterna"

> Georges de Moor hoofdarts a.i.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.