Thuishospitalisatie: concrete vooruitgang en vaste tarieven

Tijdens de vergadering van de Akkoordencommissie  ziekenhuizen-ziekenfondsen begin mei werd een vierde amendement op de nationale conventie over daghospitalisatie van 12 december 2019 aangenomen. Gilbert Bejjani (Bvas) is blij over de geboekte vooruitgang, maar wees op een aantal zorgwekkende punten. 

Dr. Gilbert Bejjani, voorzitter van Bvas Brussel, legt uit: "De verandering kwam er dankzij onze inzet. Vroeger ging het forfait naar het ziekenhuis en was het ingewikkeld om het aandeel van de arts terug te vinden in de overeenkomsten. Nu wordt ieders aandeel bepaald door een pseudocode. Dat was niet vanzelfsprekend en we hebben hard gevochten om ervoor te zorgen dat dit deel voor ziekenhuisartsen en huisartsen duidelijk werd gespecificeerd. Voor de duidelijkheid: in alle gevallen van thuishospitalisatie blijft de specialist in het ziekenhuis verantwoordelijk voor het monitoren van de behandeling. 

Vorderingen naar een echt transmuraal project

Er is ook vooruitgang geboekt in de "doelmatige zorg"-benadering en in de zogenaamde "value based care", een dynamiek die de zorgkwaliteit wil verbeteren door patiënten thuis te houden, en waar mogelijk tegen lagere kosten. 

Gilbert Bejjani beklemtoont voorts dat een fundamentele voorwaarde voor deze maatregelen is dat het vrijgekomen geld wordt gerecycleerd. "We vroegen om deze marge te herverdelen om de status van huisartsen te verhogen."

Last but not least "is er een belangrijke stap voorwaarts gezet in de vorm van een echt eerste "transmuraal" project, waarbij de eerste en de tweede lijn samenwerken en waarbij ook rekening wordt gehouden met de rol van het ziekenhuis in de noodzakelijke opleiding en ondersteuning van de eerste lijn. De huisarts-gmd-houder wordt betrokken bij de beslissing tot thuishospitalisatie van de behandelend specialist.

Over de start en het einde van de thuisopname wordt duidelijk gecommuniceerd tussen alle betrokken zorgverleners. "Deze communicatie wordt uitgevoerd door het zorgteam van het ziekenhuis", legt Dr. Gilbert Bejjani, voorzitter van Bvas-Brussel, uit.

Betere ondersteuning voor huisartsen

Er staan ook enkele negatieve punten in deze overeenkomst. "De huisarts wordt bijna hetzelfde aangerekend als de verpleegkundige (maar we vroegen om dit te verhelpen door de overblijvende marge te gebruiken). Tot slot is de aanpak nog een beetje te ziekenhuisgericht. Ik hoop echter dat dit ooit zal veranderen, met een meer gestructureerde en beter opgeleide eerste lijn (vooral in de oncologie)," merkt de voorzitter van Bvas Brussel op.

De tarieven

Ter herinnering: in de context van de thuishospitalisatiedienst is er een vast tarief voor de opstart van de thuishospitalisatie. Dat ligt op 86,51 euro om de specialist te betalen voor, onder andere, analyseren van de medische haalbaarheid van thuisopname, het contact met de huisarts en/of de behandelend infectioloog/microbioloog, meewerken aan het zorgplan en administratieve taken. Er is ook een vergoeding voor de specialistische begeleiding per behandeldag. Bijvoorbeeld voor de antikankerbehandeling  (65,27 euro) en antibioticatherapie (7,65 euro, rekening houdend met het feit dat die meer dan één dag duurt).

Verder is er een forfait voorzien van 32,44 euro voor (de praktijk van) de huisarts die gmd-houder is en die effectief/actief betrokken is bij het initiëren van de thuisopname, en bij de bijbehorende behandeling: in het bijzonder bij de beslissing voor thuishospitalisatie en bij het opstellen van het behandelingsplan. Deze betrokkenheid kan maximaal één keer per kalenderjaar, per begunstigde en per behandelingsvorm (antibiotica/kankerbehandeling) gecertificeerd worden, zelfs als er meerdere periodes van thuisopname plaatsvinden tijdens het betreffende kalenderjaar.

Zorgwekkende situatie 

Tot slot: wanneer bij de patiënt thuis een zorgwekkende situatie wordt vastgesteld en de specialist hiervan op de hoogte wordt gebracht, kan de specialist een beroep doen op de expertise van de huisarts-gmd-houder om te beslissen over de voortzetting van de behandeling thuis. In dat geval mag de (huisartsen)praktijk een forfait van 32,44 euro per behandelingsvorm factureren, maximaal eenmaal per kalenderjaar. De huisarts noteert dit in het dossier van de patiënt.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.