Twee KB's maken cumul spoedartsen en intensivisten mogelijk (Staatsblad)

Het probleem van artsen-diensthoofden van de gespecialiseerde spoedgevallenzorg, intensieve zorg of de mobiele urgentiegroep (MUG) , die meerdere van deze functies wensten te combineren, is van de baan. De correcties verschenen vandaag in Het Staatsblad.

Wat voorafging: de ministerraad keurde op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke drie ontwerpen van koninklijk besluit goed over de tijdsbesteding van de arts-diensthoofd in de functies MUG, intensieve zorg en spoedgevallenzorg. Aan de basis ligt een schrijven van het Kartel uit 2021, gericht aan de FOD Volksgezondheid en de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen.

Artsen die diensthoofd waren van de gespecialiseerde spoedgevallenzorg, intensieve zorg of de mobiele urgentiegroep (MUG) en meerdere van deze functies wensten te combineren, konden dat tot op vandaag moeilijk door de geldende erkenningsnormen. De normen bepaalden immers voor elk van de functies dat het diensthoofd meer dan de helft van zijn werktijd in de functie moest besteden.

In meerdere (fusie)ziekenhuizen met meervoudige vestigingsplaatsen werden en worden intussen  overkoepelende diensthoofden benoemd, zeker in het licht van de evolutie naar ziekenhuisnetwerken. En dan was deze regeling niet meer werkbaar. Vandaar de correctie.

> Cumul van verschillende functies voor spoedartsen en intensivisten

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.