Tweede opinie via verzekeraar "heeft met geïntegreerde zorg niks meer te maken" (Bvas)

De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (Bvas) plaatst een aantal vraagtekens bij de tweede medische opinie die verzekeraar AXA zijn klanten met een collectieve hospitalisatieverzekering aanbiedt. "Dit heeft met geïntegreerde zorg niks meer te maken", zegt dokter Jos Vanhoof, voorzitter van het Vlaams Artsensyndicaat (Vas).

Bij de diagnose of behandeling van hart- en vaatziekten, oncologie, orthopedie, zeldzame ziekten en huidziekten, kunnen klanten met een collectieve hospitalisatieverzekering een tweede medische opinie aanvragen bij AXA. Wie een beroep doet op die dienst, krijgt een online videoconsultatie met een arts en een fysieke consultatie bij een specialist in een Belgisch ziekenhuis. AXA neemt, via het nieuwe traject, de administratieve rompslomp op zich. Een AXA-assistent begeleidt elke fase van het proces, maar heeft geen inzage in het medisch dossier. De arts die om de tweede opinie wordt gevraagd, krijgt inzage. De huisarts van de verzekerde kan betrokken worden.

Reserves

De Bvas heeft reserves bij het traject. Ten eerste is het gezondheidssysteem vandaag al overbelast. "De wachttijden van de eerstelijnszorg manifesteren zich al op de tweedelijnszorg", de hulpverleners waarvoor een verwijzing nodig is, aldus Vanhoof. Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen, zoals het feit dat huisartsen vandaag op afspraak werken en meer belang hechten aan hun work-lifebalance. Volgens dr. Vanhoof voorzien de subquota van de opleidingen bovendien in te veel arts-specialisten en te weinig huisartsen. "De vraag om een tweede medische opinie komt boven op de zorginfarcten die we vandaag al zien", meent Vanhoof.

Kwaliteit

Ten tweede stelt de Bvas vragen bij de kwaliteit van het advies. Vanhoof: "Kan AXA garanderen dat de tweede medische opinie ook evidence based advies zal geven?"

Copiloot

Ten derde vreest het syndicaat dat de tweede medische opinie, die verkregen wordt in het aparte traject dat AXA aanbiedt, de vertrouwensrelatie tussen de patiënt en de behandelende arts zou kunnen ondermijnen. De artsensyndicaten zijn voorstander van geïntegreerde zorg, waarbij de patiënt ondersteund wordt door een multidisciplinair netwerk van zorg- en hulpverleners. "De patiënt moet, met de behandelend arts als copiloot, aan het stuur staan", zegt Vanhoof. "Dit heeft met geïntegreerde zorg niks meer te maken."

Volgens Bvas zou een patiënt die graag een tweede opinie wil horen, dat in alle vertrouwen moeten kunnen aangeven bij de huisarts, die op zijn beurt in alle transparantie kan terugkoppelen naar de eerste specialist en een contact kan leggen met de tweede specialist.

Lees ook : AXA-klanten kunnen via verzekeraar tweede medische opinie krijgen

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.