Veel verdriet en een vleugje verbazing (Dr. Ph.Devos - Unessa)

"De tijd van kritische analyse en nuance en spaarzaamheid lijkt al lang voorbij. Sommige mensen lijken te zijn afgegleden in de wereld van "iedereen is verrot", waar alle spelers in een sector over één kam worden geschoren, waar waarheden en onjuistheden door elkaar worden gehaald, waar populistische retoriek en clichés worden gemanipuleerd, waar we ons storten in "Trumpisering" terwijl er een echt debat van hoge kwaliteit zou moeten zijn."

"Het stemt mij droevig om te lezen dat een collega meent dat alle ziekenhuisdirecties "klakkeloos" absurde structurele kosten financieren. Is mijn collega zich bewust van de (te) massieve sectorale wetten en normen in een (over)gereguleerde sector? Is mijn collega zich ervan bewust dat de 200 ziekenhuislocaties in ons land niet allemaal worden beheerd door hetzelfde almachtige schimmige wezen dat hij zich voorstelt?" 

"Het stemt mij droevig om te lezen dat volgens hem alle raden van bestuur krioelen van politici die zitten te wachten op astronomische vergoedingen, terwijl in meer dan de helft van de ziekenhuizen in dit land deze mandaten vrijwillig worden uitgeoefend door niet-politieke vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, onder wie collega's."

"Ik heb medelijden met hem, die voor de rest van zijn carrière zal moeten samenwerken met - en zelfs werken voor - organisaties die hij net zo incompetent vindt."

"Met onze tweedelijns gezondheidszorg in de top 5 van OESO-landen zal hij niet eens kunnen emigreren om elders "goed" management te vinden... "

"Ik vind het jammer om te lezen dat hij vindt dat de overkoepelende verenigingen gericht zijn op belangenverdediging die ver af staat van de opdracht van de gezondheidszorg, terwijl de bescherming van patiënten en de verbetering van de zorg die ze krijgen de kern van de opdracht van deze verenigingen vormen. Ik ben teleurgesteld dat in zijn pamflet de woorden "patiënt" of "het vak leren" niet eens genoemd worden."

"Ik ben verbaasd om te lezen dat mijn collega concludeert dat het tijd is om een "goede hervorming" te lanceren, terwijl ziekenhuisfederaties, artsenvakbonden, overheden, verzekeringsorganisaties en wetenschappers er al enkele jaren aan werken en deze hervorming goed vordert, gesteund door de hele sector."

"Het verbaast me te lezen dat DEMEFF (Franstalige tegenhanger van Vaso dat langs Nederlandstalige kant de belangen verdedigt van de artsen in opleiding, n.v.d.r.) meent dat minister Vandenbroucke en zijn administratie de impact van de financiering op de resultaten van de ziekenhuisopdrachten niet evalueren, ook al is deze uitdaging een prioritaire doelstelling voor de Staat. Het is het onderwerp van honderden wetenschappelijke publicaties over de hele wereld, wat de complexiteit van de taak verklaart. Vooral wanneer de financiering, of het nu gaat om medische of ziekenhuiszorg, gebaseerd is op volume in plaats van kwaliteit."

"Ik kan me voorstellen dat de onderliggende boodschap van mijn collega is dat DEMEFF voorstander is van betaling gekoppeld aan de kwaliteit van artsenprestaties in plaats van op een fee-for-service of loondienstbasis."

"Tot slot ben ik vooral bedroefd om alle artsen in opleiding in het land. Er is inderdaad nog werk aan de winkel als we erin willen slagen om voor hen arbeidsvoorwaarden te creëren die dicht bij die van een gekwalificeerde specialist liggen, door hen de best mogelijke opleiding te bieden (zodat ze hun studiejaren niet hoeven te verlengen) en tegelijkertijd de kwaliteit van de geleverde zorg te garanderen en de financiële middelen vrij te maken om deze taken uit te voeren. Er zullen ook inspanningen moeten worden geleverd om de billijkheid te garanderen met andere zorgverleners (in opleiding) in en buiten het ziekenhuis (huisartsen in opleiding bijvoorbeeld), wat een laag complexiteit toevoegt die essentieel is om de billijkheid te respecteren."  

"Door een dergelijk pamflet te schrijven, is DEMEFF er zeker in geslaagd om één ding te doen: een aantal partners op te jagen, wat in onderhandelingen nooit het bereiken van een doel versnelt. Het is erg triest voor al mijn collega's in opleiding, die een andere verdediging verdienen."

Dr. Ph.Devos - Unessa

> Ziekenhuizen onder invloed: tijd voor politieke moed (Dr. Sami Barrit, co-voorzitter DeMeFF)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.