Verruimde erkenning instellingen, centra en artsen opleidingen labonderzoeken, verlengd

Tot 21 september 2021 gold die verruimde erkenning in de context van de coronavirus covid-19-epidemie. Zo werd toelating verleend om bepaalde labonderzoeken te verrichten. Een ministerieel besluit van 10 september verscheen nu in het Staatsblad om die verruimde erkenning te laten doorlopen tot 1 april 2022.

Het gat dus om een uitzondering op de wet van 1961 die vastlegt wie welke geneeskundige handelingen kan verrichten, onder invloed van de pandemie die nog niet helemaal verdwenen is. We moeten blijvend over voldoende testcapaciteit beschikken om heropflakkeringen van besmettingen met het SARS-CoV-2 virus in te dijken en oversterfte te vermijden, heet het. De testcapaciteit in de erkende labs is in die periode nog onvoldoende terwijl de COVID-19 teststrategie ook na 1 oktober 2021 een tijdelijke, maar sterke verhoging van de personeelskaders in de laboratoria zal vergen.
Tot 1 april 2022 kan daarom ook ander gekwalificeerd personeel dan medische laboratoriumtechnologen aangeworven blijven/worden om dergelijke testen te kunnen uitvoeren onder strikte voorwaarden en met een specifieke opleiding door erkende artsen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.