Vigilantie ziekenhuizen in ruwer wordende omgeving (symposium)

Morgen loopt een eerste studienamiddag van het Provinciaal Overleg Ziekenhuisnoodplanning Antwerpen (POZA). Locatie is het AZ Sint-Maarten Mechelen. De deelnemende ziekenhuizen willen aan de hand van deze samenwerking trachten een uniform beleid en een uniforme werking binnen provincie Antwerpen uit te werken, waarbij elk ziekenhuis toch zijn eigenheid en zelfstandigheid behoudt. 

Tot de aangesloten ziekenhuizen behoren:

 • AZ St Elisabeth Herentals 
 • AZ Klina, Brasschaat 
 • AZ Mol, Mol 
 • AZ Monica, Antwerpen 
 • AZ Rivierenland, 
 • AZ Sint-Maarten, Mechelen 
 • AZ Turnhout, Turnhout 
 • AZ Voorkempen, Malle-Zoersel 
 • GZA, Antwerpen 
 • Heilig Hart ziekenhuis, Lier 
 • Imeldaziekenhuis, Bonheiden 
 • PZ Bethanië, Zoersel 
 • Sint Dimpna Ziekenhuis, Geel 
 • UPC Duffel 
 • UZA, Antwerpen 
 • ZNA, Antwerpen 

Centraal staat het hoe, wat, waarom en belang van Noodplanning in ziekenhuizen. Het symposium kijkt naar de preventie voorafgaand aan een crisis, de acties gekoppeld bij een activering van het noodplan en de herstelacties die nadien terug naar een normale werking moeten leiden. "Aan de hand van verschillende casussen gebracht door een brede groep van sprekers wil POZA de wendbaarheid en vigilantie van ziekenhuizen en zorginstellingen opkrikken in een steeds ruwer wordende omgeving", heet het. 

Van Defensie over Communicatie tot CEO 

Zowel beleidsmatige als operationele aspecten van crisissen, specifiek gericht op de ziekenhuiswerking, komen voor het voetlicht. Sprekers zijn Elke Marnef, Defensie; Jean-Luc Peeters, Head of CERT.be; Kapitein Michel Michiels, Brandweer Rivierenland; Jan Flament, CEO Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel; Tom Bellens - Docent crisismanagement en crisiscommunicatie; Marcel Vanderauwera, Diensthoofd Dringende Geneeskundige en Psychosociale Hulpverlening bij FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; Joost Baert, CEO AZ Klina en Bram Dispa, Noodplanningscoördinator ZNA.

Het Provinciaal Overleg Ziekenhuisnoodplanning Antwerpen verenigt de Ziekenhuisnoodplancoördinatoren van de ziekenhuizen op het Antwerpse provinciale grondgebied. De samenwerking werd in 2019 op initiatief van Bram Dispa, noodplancoördinator van ZNA (Ziekenhuisnetwerk Antwerpen), opgericht met als doel het delen van kennis en ervaring binnen dit relatief nieuwe beroep en de specifieke omgeving waarbinnen gewerkt wordt. De deelnemende ziekenhuizen zijn verenigd met een samenwerkingsprotocol, dat een veilig kader en veilige omgeving schetst waarbinnen eenvoudig gevoelige onderwerpen besproken kunnen worden. 

De leden van POZA komen 5-tal keer per jaar samen om actuele thema’s te bespreken en kennis te delen. Deze vergaderingen gaan steeds door in één van de respectievelijke ziekenhuizen van de leden. 2 

Ziekenhuisnoodplancoördinator 

Alle Belgische ziekenhuizen hebben een wettelijke verplichting inzake Ziekenhuisnoodplanning. Binnen het ziekenhuis zijn o.a. de algemeen directeur, de hoofdarts, de noodplancoördinator en het permanent comité de belangrijkste betrokkenen bij de risicobeheersing. 

Ieder ziekenhuis duidt een noodplancoördinator aan die intern én extern als aanspreekpunt voor het ziekenhuis optreedt voor wat betreft de ziekenhuisnoodplannen. Deze noodplancoördinator is functioneel belast met de coördinatie en kwaliteitsbewaking van alle activiteiten voor de ziekenhuisrampenplanning in het geheel van de risico-cyclus en dient te beschikken over grondige kennis omtrent de regelgeving inzake noodplanning (incl. veiligheid en sectorkennis) 

Hij/zij is een stafmedewerker onder supervisie van de algemeen directeur en zijn/haar taken zijn tweeledig: 

 Enerzijds zijn er de preventieve taken: deelname aan de analyse van de risico’s en aan de uitwerking van noodmaatregelen, procedures en het ziekenhuisnoodplan. 

 Anderzijds zijn er de operationele taken: deelname aan de afstemming van het ziekenhuisnoodplan op de gemeentelijke en provinciale noodplannen, deelname aan de verspreiding van het ziekenhuisnoodplan en de aanpassing aan de evoluties binnen het ziekenhuis in zijn totaliteit en organiseren van de oefeningen, opleiden van sleutelfiguren en het personeel in zijn totaliteit, en de evaluatie van de toepassingen van het ziekenhuisnoodplan. 

De noodplancoördinator speelt in noodsituaties en tijdens de toepassing van het ziekenhuisnoodplan een belangrijke rol in de coördinatiecel van het ziekenhuis (CCZ). Hij/zij fungeert er als een procesbewaker en ondersteunt de algemeen directeur. 

De functie van noodplancoördinator kan opgeroepen worden in noodsituaties. Vandaag krijgen ziekenhuizen voor deze wettelijke (cruciale) functie geen bijkomende financiering.

Programma 

 • 12u45 – 13u30: Onthaal congrescentrum 
 • 13u30: Opening door Cathy Berckx - Provincie gouverneur 
 • 13u45 – 15u: PREVENTIEF - Prospectieve risicoanalyse: hoe kan & moet je je voorbereiden op bepaalde (ramp)scenario’s 
  • 13u45 – 14u10: "CBRN in en buiten het ziekenhuis" - Elke Marnef, Defensie 
  • 14u10 – 14u35: Cybersecurity & preventie – “Kwetsbaarheid van ziekenhuizen” - Jean-Luc Peeters, Head of CERT.be an operational department of the CCB (Cybersecurity Belgium) 
  • 14u35 – 15u00: "Brand in ziekenhuis: waar moet je aan denken? (strategisch – tactisch) / Belang van trainingen" - Kapitein Michel Michiels, Brandweer Rivierenland, zone Mechelen 
 • 15u – 15u15: Coffee BREAK 
 • 15u15 – 16u05: ACTIE - Reële casussen van rampen en hoe gehandeld op het moment dat het zich voordoet 
  • 15u15 – 15u40: “Plots is het daar. Hoe begin je er aan? 22/3, waterproblemen, infra uitval black-out, smart grid“ - Jan Flament, CEO Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel 
  • 15u40 – 16u05: “Crisiscommunicatie: altijd te laat?!” - Tom Bellens - Docent crisismanagement en crisiscommunicatie + crisiscommunicatie - Team D5 
 • 16u05 – 17u20: REACTIEF - Retrospectieve analyse: welke lessen neem je mee naar de toekomst van rampen die zich hebben voorgedaan 
  • 16u05 – 16u30: "HTSC" - Marcel Vanderauwera, Diensthoofd Dringende Geneeskundige en Psychosociale Hulpverlening bij FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
  • 16u30 – 16u55: "CEO van een ziekenhuis moet van vele markten thuis zijn (strategisch ZNP)" - Joost Baert, CEO AZ Klina 
  • 16u55 – 17u20: "Wat is de ergste nachtmerrie van een ZNP Coördinator?" - Bram Dispa, Noodplanningscoördinator ZNA 
 • 17u20: Afsluiting: voorzitter POZA 

Locatie en contactgegevens

Congrescentrum AZ St-Maarten Liersesteenweg 435, 2800 Mechelen, voorzitter Bram Dispa op 0496 612 805 of Maarten Walravens, PR & media, op 0468 24 01 79 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.