"Ziekenhuizen in het rood omdat we niet leren uit de crisis" (Philippe Leroy)

Philippe Leroy luidt de noodklok: "We hebben een echte ziekenhuishervorming nodig. De hervorming van Frank Vandenbroucke is geenszins een verandering van het financieringsparadigma en nog minder een herfinanciering van ziekenhuizen."

De situatie is ernstig. De ene na de andere ziekenhuisdirecteur achter de schermen maakt zich zorgen over de ziekenhuisfinanciën in 2022. Dr. Philippe Leroy, CEO van Sint-Pieters Brussel, luidt de noodklok: het is tijd voor een echte hervorming waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de middelen waarover de ziekenhuizen beschikken.

Je gelooft niet in de huidige hervorming van de minister van Volksgezondheid? 

"De hervorming van Frank Vandenbroucke is geenszins een verandering van het financieringsparadigma en nog minder een herfinanciering van ziekenhuizen. De logica van strengheid en rationalisatie wordt doorgetrokken. Onze begrotingen zijn al vele jaren niet meer geïndexeerd. De kosten stijgen automatisch. De loonindexeringen worden niet voldoende gefinancierd."

Wordt het gat elke maand groter? 

"Zowel voor de BFM als voor de honoraria nemen onze kosten toe zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. Zo zijn bijvoorbeeld de artsenhonoraria met 0,7% geïndexeerd en wordt ons verteld dat dit op 1 juli 2% meer zal zijn voor de rest van het jaar. Maar in werkelijkheid hebben wij reeds twee salarisindexeringen gehad en is een derde gepland voor het laatste deel van het jaar. De lonen zullen derhalve met 5 tot 7% stijgen, terwijl de financiering met 2% zal toenemen. Technisch gezien zitten we in het slop en dat allemaal na een covidcrisis."

U wil meer middelen? 

"De middelen zijn er, maar ze moeten anders worden toegewezen. De hervorming van Frank Vandenbroucke heeft het helemaal niet over het herverdelen van middelen...".

Wat denkt u dat er moet gebeuren?

"Ik denk dat er grote mogelijkheden zijn voor besparingen in de gezondheidszorg die in het geheel niet aan bod komen in de hervorming of in andere regeringsdiscussies. Eén voorbeeld: er moet een wereldwijde openbare aanbesteding komen op landenniveau voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Met deze onderhandelingspositie zouden we honderden miljoenen besparen."

Waar anders zouden nog miljoenen verdiend kunnen worden? 

"Met één enkel, efficiënt en wendbaar epd voor het hele land. Ik pleit voor één model met een team op federaal niveau met een bestek voor alle zorginstellingen. Met één platform waar alle gezondheidsinformatie voor alle zorgverleners en de patiënt wordt opgeslagen. We hebben alle competenties om dit in België te doen. Dat zou de versnippering van informatie stoppen. We kunnen een itsme van het patiëntendossier hebben. Dat vraagt politieke voor een ambitieus digitaal gezondheidsplan voor België."

Nog een ander voorbeeld? 

"Ik pleit ook voor een mentaliteitsverandering en een grotere responsabiliseringsplicht van ziekenhuizen. De huidige controles hebben een averechts effect, als een zeer nauwe dwangbuis met zeer weinig manoeuvreerruimte. Ik denk met name aan meer daghospitalisatie. Sommige landen zitten op 80% en wij maar op 50%. Waarom? Gedeeltelijk omdat alles op slot zit. Wij zouden de ziekenhuizen kunnen zeggen: wij handhaven een globaal budget voor de behandeling van chirurgische patiënten in het ziekenhuis en u kunt het beheren zoals u wilt, maar in ruil daarvoor moet u binnen drie jaar een bepaald percentage daghospitalisatie bereiken."

Waarom worden deze maatregelen niet genomen? 

"Er is een gebrek aan vertrouwen in ons van de kant van de autoriteiten. De crisis heeft echter eens te meer aangetoond hoe goed ziekenhuizen weten om te gaan met moeilijke tijden."

Kan een betere koppeling met huisartsen ook geld besparen? 

"Natuurlijk. De geïntegreerde zorgpaden bijvoorbeeld worden bij de volgende hervorming niet op prijs gesteld. Wij hebben geen incentive om een geriater naar een WGC te sturen om contacten te leggen en te overleggen met de verwijzende arts. Dat zou geld besparen, dure ziekenhuisopnames voorkomen en patiënten een veel betere zorgkwaliteit bieden. Er is ook een gebrek aan stimulansen om samen te werken met andere actoren zoals huisartsen om onnodige ziekenhuisopnames of aanvullende onderzoeken te vermijden."

Wat kunt u doen op uw niveau? 

"In Sint-Pieters hebben we een project om de congestie op onze spoedeisende hulp (-15%) te verlichten ten gunste van de huisartsgeneeskunde. Maar we krijgen geen hulp en bovendien zullen we geld verliezen door die 15% minder opkomst verliezen....terwijl het geld zou besparen voor het zorgbudget. Daarom zeg ik dat we niet per se meer middelen nodig hebben, maar een betere herverdeling van de middelen."

Teleurgesteld, gedesillusioneerd? 

"Dit alles zijn gemiste kansen en we trekken geen lessen uit de crisis."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.