Geld vrij voor steun zorgpersoneel 2024

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit dat voor 2024 geld ter beschikking stelt voor de kost die gepaard gaat met de ondersteuning van zorgpersoneel, voor opleidingsprojecten en voor pilootprojecten.

Het ontwerp koninklijk besluit verlengt en breidt eenmalige financiële tegemoetkomingen in de federale gezondheidssectoren uit om de instroom en de retentie in het beroep te verhogen. Zo moet werk in de zorg werkbaar blijven en voor voldoening zorgen.

Verpleegkundigen stappen uit de zorg omdat de druk te hoog ligt en er onvoldoende tijd is om rechtstreeks met de patiënt bezig te zijn, onder meer omwille van administratieve of logistieke taken die tijdrovend zijn. Door een deel van deze taken te delegeren, aan bijvoorbeeld een zorgondersteuner, komt er meer tijd vrij voor rechtstreeks patiëntencontact of om efficiënte verpleegkundige zorg uit te oefenen, wat dus zal leiden tot verhoogde jobtevredenheid en een kwaliteitsvolle zorg voor de patiënt. 

21 miljoen

Hiertoe wordt 21 miljoen euro, ingeschreven in de begroting 2023, ter beschikking gesteld om de maatregel voor de aanwerving van ondersteunend personeel voor 2024 te verlengen.

Het gaat om opleidingsprojecten tot verpleegkundige en/of tot zorgkundige die zijn voorzien in een collectieve arbeidsovereenkomsten of protocolakkoorden (onder meer “#KiesvoordeZorg” en “Instroom B”). Het geld, ingeschreven in de begroting 2023 wordt ter beschikking gesteld voor de verderzetting van deze opleidingsprojecten in 2024.

 “(op)Nieuw aan Boord”-trajecten

Om nieuwe medewerkers of collega’s die na een lange afwezigheid terug starten binnen een team een goede start te geven, is het aangewezen om hen doorheen deze (her)start te begeleiden. Zo krijgen ze een welkom gevoel en zijn ze sneller mee in het reilen en zeilen van de werking. Een dergelijke begeleiding zorgt voor een vlottere integratie en een vlottere overgang naar de praktijk. Globaal gezien werkt het als een attractiviteitsmaatregel voor zowel starters als voor bestaande medewerkers. 

Er wordt voor 2024 7 miljoen euro, ingeschreven in de begroting 2023, vrijgemaakt voor de verwezenlijking van de pilootprojecten binnen instellingen van de federale gezondheidssectoren die zich kandidaat stellen om een dergelijk “(op)Nieuw aan boord”-traject op te zetten. De middelen dienen om vervangende tewerkstelling mogelijk te maken voor de uren die worden gespendeerd aan de begeleiding (en eventuele vorming in dit verband) en voor het eventueel opzetten van vormingstrajecten voor de kandidaat-begeleiders om voor een kwalitatieve begeleiding te zorgen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.