Hoe maak je van een ziekenhuisfonds een succes?

Een vraag die Virginie Huys, coördinator Fonds AZ Groeninge, probeert te beantwoorden in de nieuwsbrief van de Koning Boudewijn Stichting (KBS). Het Fonds AZ Groeninge werd in 2013 opgericht en wordt beheerd door de KBS en de fondsenwerving in AZ Groeninge Kortrijk draait prima en brengt bijvoorbeeld veel geld in het laatje voor oncologie.
  
Virginie Huys ziet het Fonds dan ook als een essentieel onderdeel van het ziekenhuis. “Onze 3.200 medewerkers zijn allen ambassadeurs van het Fonds”, zegt ze.

In 2013 zag het Fonds het licht op initiatief van prof. Dr. Philip Debruyne die streefde naar een  structurele fondsenwerving voor oncologische patiënten. Carl Decaluwé, gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, zette er meteen mee zijn schouders onder als voorzitter. Het Fonds inspireerde andere afdelingen van het ziekenhuis, waardoor het in 2018 werd hervormd. “Sindsdien bestaat ons Fonds uit twee pijlers, een eerste rond Oncologie en een tweede rond Warme Zorg, een van de speerpunten van ons beleid”, vertelt Virginie Huys, als coördinator van de transmurale samenwerking ook verantwoordelijk voor het Fonds.

“Zo’n Fonds mag niet losstaan van de werking van het ziekenhuis, het moet er echt onderdeel van uitmaken. Als je fondsen werft rond zaken die je zelf erg belangrijk vindt maar die buiten de reguliere werking en dus financiering van het ziekenhuis vallen, dan maak je veel meer kans op succes. Ons Fonds is ook bekend bij het voltallige personeel, onze 3.200 medewerkers, 250 artsen en 200 vrijwilligers zijn echte ambassadeurs van het Fonds. Initiatieven waar artsen en personeelsleden mee hun schouders onder zetten, zijn vaak het meest succesvol.”

Realisaties
Een van de zaken die zo werd gerealiseerd is een boomhut op de site van het ziekenhuis. Die boomhut wordt gebruikt voor zowel jonge patiënten als voor kinderen van patiënten, bijvoorbeeld voor een slechtnieuwsgesprek. Het project kwam tot stand met de steun van een firma in houtbewerking, die naar aanleiding van het veertigjarig bestaan iets wilde schenken aan een goed doel en zo ging de bal aan het rollen.

Onder andere via de website werd ook voldoende geld ingezameld voor andere projecten zoals hoofdhuidkoelers voor de dienst oncologie. Bij chemotherapie zorgen de hoofdhuidkoelers ervoor dat er minder kans is op haaruitval bij patiënten.

Een ander, jaarlijks terugkerend initiatief van de dienst oncologie is STERKK, waarbij mensen die kanker hebben overleefd en die willen sporten na hun revalidatie de mogelijkheid krijgen om te trainen voor een kwarttriatlon in Kortrijk. Meteen maakt hun deelname de problematiek erg zichtbaar is, wat weer een domino-effect heeft op nieuwe giften.

Virginie Huys beklemtoont wel dat het Fonds echt het laatste reddingsmiddel is voor het geval dat een actie of initiatief niet gefinancierd kan worden binnen de reguliere werking van het ziekenhuis.

Bijkomend voordeel van dat soort acties is dat je er voldoende aandacht in de pers voor kan krijgen. Bij AZ Groeninge speelt de communicatiedienst een belangrijke rol in het bekendmaken van de verschillende initiatieven en het tonen van de resultaten. Feedback is immers cruciaal. Ook belangrijk is volgens Virginie Huys om één aanspreekpunt te hebben voor alles. “

Iedereen kan in principe een voorstel doen voor een goed doel. De acties worden jaarlijks geëvalueerd door een bestuursorgaan, waar ook de nieuwe voorstellen worden besproken. Binnen het AZ Groeninge waakt een stuurgroep over de budgetten en de KBS zorgt voor de administratieve en fiscale ondersteuning, bijvoorbeeld bij het afleveren van fiscale attesten. Het gaat steeds om goede doelen door én voor het ziekenhuis. Het ziekenhuis organiseert en communiceert, en het gaat altijd om projecten in het belang van de patiënten. Het Fonds kan niet gebruikt worden voor andere goede doelen.

Nog een laatste, ogenschijnlijk paradoxale tip van de fondsencoördinator: "Focus niet te veel op de financiële middelen. Eigenlijk gaat het niet om dat geld, maar om wat je ermee kan en wil doen. Daar moet je de nadruk op leggen.”

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.