Pijnpunten groepsverzekeringen voor mentale- en vrouwengezondheid

De kosten van gezondheidszorg zitten sinds de covidepidemie in stijgende lijn. Tegelijk zijn de noden van patiënten gewijzigd – en dus ook de behoeften van de werknemers in het kader van hun groepsverzekering. Adviesbureau Mercer Marsh Benefits bevroeg hierover 223 verzekeraars in 58 landen, waaronder België. De verzekeringen schieten vooral tekort voor mentale gezondheid en typisch vrouwelijke behandelingen, zo blijkt.

Sinds de covidepidemie zijn de kwaliteit (48%) en de toegankelijkheid (73%) van openbare gezondheidszorg drastisch verslechterd, terwijl in de private gezondheidszorg de kwaliteit (40%) wel verbeterd lijkt te zijn, zeggen de belangrijkste Europese verzekeraars.Verder stellen ze ook vast dat de betaalbaarheid erg verslechterd is (50% in de private gezondheidszorg, 35% in de openbare gezondheidszorg).

Dit onderzoek legt echter ook opvallende pijnpunten bloot bij de Europese verzekeraars, vooral op het vlak van mentale gezondheid en typisch vrouwelijke behandelingen.

Geestelijke gezondheidszorg nog te weinig gedekt
Ondanks de groeiende aandacht voor de mentale gezondheid van medewerkers, blijven er op dit vlak nog grote lacunes in hoe medische verzekeraars hier vandaag mee omgaan. De traditionele zorg, zoals therapie, klinische behandeling en medicatie wordt doorgaans gedekt. Maar hoewel 85% van de verzekeraars zegt psychologische of psychiatrische begeleiding te dekken, is dat in meer dan de helft van de gevallen beperkt tot maximaal 10 sessies. Hierdoor biedt de groepsverzekering in de praktijk onvoldoende ondersteuning.

Bovendien zegt bijna de helft van de werknemers nood te hebben aan ‘dekking’ door de verzekeraar van zorg en diensten voor jongeren, tieners en hun ouders op het vlak van mentale gezondheid, socialisatie en leerproblemen van jongeren. Toch zit dat bij slechts een derde van de verzekeraars inbegrepen.

42% heeft ook behoefte aan alternatieve geestelijke gezondheidstherapie, maar dat wordt slechts door 17% van de verzekeraars gedekt – en bijna de helft zegt ook geen plannen te hebben om dat te gaan doen.

Er is meer aandacht voor geestelijke gezondheidszorg bij particuliere ziektekostenverzekeringen. Maar het blijft een blinde vlek voor veel bedrijven, en de dekking is minder consistent dan voor sommige andere gezondheidsgebieden. Emotionele en mentale gezondheid worden een steeds grotere risicofactor en werkgevers moeten zich bewust zijn van de omvang en de kwaliteit van de ondersteuning door verzekeraars.

Onvoldoende aandacht voor vrouwelijke gezondheidsproblemen
Verzekeraars bieden slechts sporadisch ondersteuning aan voor vrouwelijke gezondheidsproblemen. Zo blijkt dat meer dan de helft van de Europese verzekeraars reproductieve geneeskunde of typisch vrouw-gerichte gezondheidszorg niet in hun plannen dekt.

De meest opvallende zijn:

  • Invriezen van eicellen of sperma (60%)
  • Materiaal en ondersteuning voor lactatie (coaching, kolven, hygiënische opslag, …) (63%)
  • Gezinsplanning voor de conceptie (55%)
     

Ook noodzakelijke zorg rond vruchtbaarheid (bv. IVF) wordt door bijna 40% van de Europese verzekeraars niet gedekt, net zomin als zorg en ondersteuning tijdens de menopauze.

Werkgevers die de gendergelijkheid op de werkvloer willen verbeteren, doen er goed aan om met hun verzekeraar na te gaan hoe ze aan deze reële maar onbeantwoorde noden tegemoet kunnen komen. Deze specifieke vrouwelijke gezondheidszorg levert vandaag hiaten op die zeker aangepakt moeten worden.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.