Vlaming vraagt meer wetenschappelijk onderzoek naar welzijn op het werk

De Vlaming vraagt om meer wetenschappelijk onderzoek naar welzijn op het werk, met een bijzondere interesse om de mechanismen rond burn-out beter te begrijpen. Dat blijkt uit een bevraging van het recent opgerichte interdisciplinair onderzoeksconsortium 'UGent @Work'. Ook pensioenen en problemen zoals pesten op de werkvloer wekken veel interesse op, onderwerpen rond migratie en gender dan weer minder.

90 procent van de Vlamingen wil meer wetenschappelijk onderzoek naar thema's die welzijn op het werk kunnen verbeteren. Dat blijkt uit een rangschikking van voorgelegde onderzoeksthema's aan een grote groep burgers en betrokken partijen met de bedoeling om onderzoek met maatschappelijke impact op te starten.

Het gaat onder meer over vragen naar het effect van het type leidinggevende (zoals micromanager vs. macromanager) op productiviteit, fysiek en psychologisch welzijn. Maar ook hoe aspecten als collegialiteit, werkcultuur en hiërarchische verhoudingen een impact hebben op de werkvreugde van het personeel.

Ook opmerkelijk veel interesse gaat naar de problematiek van pesten op het werk en het verband met burn-out. Nogal wat respondenten vragen zich bijvoorbeeld af wie het meest promotie maakt: pesters of wie gepest wordt? Voorts staan onderwerpen als 'werkbaar werk' met 86 procent op de derde plaats en 'burn-out' met 79 procent op de vijfde plaats.

Over die laatste aandoening vragen respondenten zich onder meer af of het veroorzaakt wordt door perfectionisme of verhoogde druk waardoor de kwaliteit van het werk in het gedrang komt. Ook wil de Vlaming weten of er spill-over-effecten zijn van burn-out: loop je een hogere kans als je familieleden of collega's er een hebben gehad?

De bevraging zal onderzoekers inspireren om toekomstig wetenschappelijk onderzoek op te starten en een betere band op te bouwen met de bevolking. "We krijgen na onderzoek vaak mails van burgers met vragen of suggesties", zegt UGent-econoom Stijn Baert. "Maar dat zijn natuurlijk de luidste roepers en je weet nooit of dat representatief is voor de brede bevolking."

Baert verwacht dat de bevraging zal leiden tot beter beleid. "We willen met het consortium vooral maatschappelijke impact hebben", klinkt het. "Dan is het zinvol om bij de start goed te weten waar de burger in geïnteresseerd is. Het initiatief wil de eilandjes tussen de wetenschappers onderling en de bevolking overstijgen en zo "de ivoren toren slopen", klinkt het.

UGent @ Work vertrekt daarom vanuit een brede bevraging die het onderzoeksconsortium met 24 UGent-professoren uit 6 faculteiten rond gemeenschappelijke thema's kan engageren. Het gaat onder meer over psychologen Frederik Anseel, Wouter Duyck, Filip De Fruyt en Eva Derous, econoom Stijn Baert, socioloog Piet Bracke, en gezondheidswetenschappers Els Claeys, Lutgart Braeckman en Lieven Annemans.

Het onderzoek moet uitmonden in beter overheidsbeleid, onder meer door kleinschalige experimenten. "Bijvoorbeeld preventief beleid rond burn-out", zegt coördinator Brecht Neyt. "Het is pas zinvol om er veel geld in te investeren als we eerst op kleine schaal testen wat werkt en wat niet." Maar het initiatief vertrekt dus vanuit een grootschalige bevraging waarin de respondenten 20 thema's mochten rangschikken en zelf onderzoeksvoorstellen mochten formuleren.

De resultaten van de 2.919 Vlamingen die ingingen op de oproep werden aangevuld met een toevalssteekproef van 500 Vlamingen, om tot een representatieve steekproef te komen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.