"Ziekenhuizen, kandideer voor de overeenkomst transgenderzorg" (Riziv)

Het Verzekeringscomité wil de toegankelijkheid tot de zorg voor transgender personen verbeteren. Het wil de overeenkomst daartoe afsluiten met bijkomende centra. Ziekenhuizen kunnen kandideren om de overeenkomst af te sluiten en dus zo’n multidisciplinaire aanpak aan te bieden aan de patiënt.

Wat zijn de opdrachten van de centra voor de evaluatie van deze overeenkomst?
Meer informatie
Contacten

Om de overeenkomst af te sluiten kunnen de kandidaat-ziekenhuizen tot uiterlijk 31 januari 2024 een aanvraagdossier (en bijhorend Excel-document) indienen dat is opgesteld volgens de daarin opgegeven instructies.

Ziekenhuizen moeten in dat dossier onder andere een visienota bezorgen. De ziekenhuizen zullen na analyse van de kandidaturen uitgenodigd worden om hun visie te presenteren aan het College van artsen-directeurs. Bij de vereisten horen onder meer enkele infrastructurele en organisatorische voorwaarden. 

Het ziekenhuis in kwestie biedt een zorgprogramma aan dat minstens 3 van de doelstellingen beoogt die u kunt terugvinden onder “Wat kan een gespecialiseerd centrum voor transgenderzorg u bieden?

Het beschikbare budget dat voor bijkomende overeenkomsten beschikbaar is, bedraagt in het totaal 480.000 € voor alle bijkomende centra samen. Met dit budget kunnen maximaal 5 bijkomende overeenkomsten gesloten worden, maar het is niet uitgesloten dat het uiteindelijk tot 1 of 2 bijkomende overeenkomsten beperkt blijft.

Het doel van het sluiten van overeenkomsten met bijkomende centra is om de geografische toegankelijkheid te verbeteren. Bij de beoordeling van de kandidaturen zal daarom niet enkel de expertise en ervaring van de kandidaat-centra worden geëvalueerd, maar ook in welke mate een bepaald kandidaat-centrum de geografische toegankelijkheid van de behandeling sterk zal verbeteren voor een groot aantal patiënten. 
Als de beoordeling van de kandidaturen aantoont dat geen enkel kandidaat-centrum beschikt over een voldoende hoge score inzake expertise, ervaring en geografische toegankelijkheid, zal de overeenkomst met geen enkel bijkomend centrum gesloten worden. 

Vergoedbare prestaties

De vergoedbare verstrekkingen in de context van de overeenkomst zijn terug te vinden onder ‘Waarop kan u aanspraak maken tijdens uw begeleiding?’ 

De centra voor transgenderzorg moeten elk jaar een jaarverslag indienen met gedetailleerde gegevens over:

  • de kenmerken van de populatie rechthebbenden van de overeenkomst;
  • de verleende verzorging en de behaalde resultaten;
  • de werking van het centrum. 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.