Financiering van de energiekosten van de algemene en psychiatrische ziekenhuizen

De ministerraad stemt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke in met de verdeling van een bedrag van 80 miljoen euro vanuit de interdepartementale provisie energie naar de begroting van de FOD Sociale Zekerheid voor de financiering van de energiekosten van de algemene en psychiatrische ziekenhuizen.

Om de middelen via het RIZIV te kunnen toekennen aan de algemene en psychiatrische ziekenhuizen werden twee ontwerpen van koninklijk besluit voorbereid:

  • het eerste ontwerp bepaalt dat ter compensatie van de hogere energiekosten voor het eerste semester van 2023 een eenmalig provisioneel budget voor de ziekenhuizen wordt verdeeld volgens het aantal erkende bedden
  • het tweede ontwerp van koninklijk besluit bepaalt de modaliteiten van de betaling van deze provisionele tegemoetkoming door het RIZIV aan de ziekenhuizen

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.