Artsensyndicaten vormen front in solidariteitsoproep ASO’s

Drie artsensyndicaten, Bvas, ASGB/kartel en AADM, steunen de ASO’s in hun strijd voor billijke arbeidsvoorwaarden. Inmiddels rondde hun petitie al de kaap van 40.000 handtekeningen. De timing van de oproep is allicht niet toevallig want morgen staat nieuw overleg gepland in de paritaire commissie artsen-ziekenhuizen. Daar zijn de ASO's slechts waarnemers.

De ASO’s eisen een verbetering van hun arbeidsvoorwaarden en kunnen hiervoor dus rekenen op de volledige steun van de drie artsensyndicaten (BVAS, ASGB/kartel en AADM).

"We roepen alle artsen op om solidair te zijn met hun jonge collega's. Het is immers in het belang van de patiënten dat jonge artsen hun vak in optimale omstandigheden kunnen leren."

"We vragen de stagemeesters om voor vervanging te zorgen wanneer de ASO’s de komende weken acties voeren om hun legitieme wensen kracht bij te zetten."

"We vragen aan de stagemeesters en de ziekenhuisbeheerders om ASO’s die van hun wettelijk stakingsrecht gebruik willen maken niet te sanctioneren, noch te intimideren."

"We wensen er ook aan te herinneren dat het voor ons essentieel is dat de wettelijke regels rond arbeidstijden en –voorwaarden strikt nageleefd worden."

"Het wordt hoog tijd dat onze jonge artsen in opleiding toegang krijgen tot een kwaliteitsvolle opleiding in een klimaat met respect voor hun welzijn en lichamelijke en geestelijke gezondheid."

De oproep is getekend door alle syndicale boegbeelden:

  • Dr. Philippe Devos, voorzitter Bvas
  • Dr. Bart Dehaes, ondervoorzitter Bvas
  • Dr. Gilbert Bejjani, secretaris-generaal Bvas
  • Dr. Reinier Hueting, voorzitter ASGB/kartel
  • Dr. Thomas Gevaert, voorzitter specialisten ASGB/kartel
  • Dr. Robert Rutsaert, bestuurslid ASGB/kartel
  • Dr. Roel van Giel, voorzitter AADM

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.