ASGB/Kartel tevreden met KB over regularisatie covid-voorschotten

De voorbije maanden werd er in een ad hoc werkgroep van het Riziv intensief overlegd over de principes waarmee de aan de ziekenhuizen toegestane ‘voorschotten’ geliquideerd moeten worden. Uiteraard was dit geen gemakkelijke oefening.  Het KB is gisteren – 12 november 2020 – echter gepubliceerd.

ASGB/Kartel beklemtoont die punten waarop het ook altijd bleef aandringen. Met in eerste instantie een billijke vergoeding voor het door de ASO gepresteerde werk tijdens deze periode.

Het basisloon wordt gegarandeerd, en de tegemoetkoming voor de stagedienst wordt gemoduleerd in functie van eventueel inkomensverlies. Aan alle ASO wordt maandelijks (maart t/m juni) een forfaitair bedrag van € 250 toegekend.
"We zijn verheugd dat onze uitdrukkelijke vraag om het principe van loon naar werk te behouden positief beantwoord werd: een bijkomende vergoeding wordt voorzien per gepresteerde wachtdienst", reageren Thomas Gevaert (foto), voorzitter specialistenvleugel ASGB, en Robert Rutsaert, bestuurslid.

Medische raden

"Ten tweede is er de inbreng van  de medische raden.  Het zijn immers de medische raden, en niet allerlei andere overlegorganen zoals de beheerders bleven eisen, die  een belangrijke stem  krijgen in de verdeling van deze middelen. We rekenen er dan ook op dat zij dit op een correcte en transparante manier zullen uitvoeren. Zo is het bijvoorbeeld evident dat de voor hen voorziene bedragen ook effectief aan de ASO worden uitgekeerd. We menen dat ook de Haio's recht hebben op een bijzondere tegemoetkoming maar die discussie moet in een ander forum gevoerd worden."

Geen afhoudingen

Last but not least: de ziekenhuizen mogen op deze bedragen geen afhoudingen toepassen. Zij kregen immers de geraamde ‘retrocessies’ al rechtstreeks uitbetaald", besluiten beide ASGB-tenoren.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.