Belangrijk overleg hervorming ggz start vandaag

Eind juni is 200 miljoen euro op jaarbasis vrijgemaakt voor extra financiering van de geestelijke gezondheidszorg. Vandaag start het sectoroverleg over de besteding ervan, meldt het kabinet De Block.  Een overleg over ingrijpende hervormingen met psychiaters/huisartsen, ziekenhuizen, ziekenfondsen, patiëntenverenigingen en psychologen waarbij de minister 'relatief snel' resultaat wil boeken.

Eind juni is 200 miljoen euro op jaarbasis vrijgemaakt voor extra financiering van de geestelijke gezondheidszorg. Vandaag start het overleg met de sector over de besteding van die bijkomende middelen, meldt het kabinet van Maggie De Block. 
 
Een belangrijk deel van het extra budget zal ingezet worden in de eerstelijnspsychologische zorg. De voorbije legislatuur forceerde minister De Block een historische doorbraak in dat domein. Het woord 'historisch' is hier niet overdreven: op de wet op de ggz-beroepen wachtte de de sector al meer dan 20 jaar. De minister verkreeg 22,5 miljoen euro per jaar van de regering om een bezoek aan de psycholoog terug te betalen voor volwassenen.

Tijdens de coronacrisis breidde de regering de terugbetaling al snel uit naar minderjarigen en naar 65-plussers. Daarvoor trok ze nog eens 16,7 miljoen euro per jaar uit. Ook consultaties vanop afstand worden sindsdien terugbetaald.
 
Bovenop de bijna 40 miljoen voor de terugbetaling van een bezoek aan de psycholoog is er nu een groot extra budget te verdelen. Minister De Block: “Daar ben ik blij mee. De voorbije legislatuur hebben we de geestelijke gezondheidszorg al gevoelig versterkt, maar extra investeren is en blijft broodnodig.”

Het komt er natuurlijk op aan om nu ook weer niet in het wilde weg te gaan investeren of het aanbod kunstmatig op te blazen. Dit behelst een zeer ingrijpende aanpassing binnen een sector in volle evolutie waar de minister toch op relatief korte tijd resultaat wil boeken.

'Vijfhoeksoverleg' 

Om de extra middelen zo goed mogelijk in te zetten voor de mensen, zit minister de Block samen met vijf betrokken partijen: psychologen, psychiaters en huisartsen, ziekenhuizen, patiëntenverenigingen en ziekenfondsen.

De Block: “We willen samen met de sleutelactoren zo snel mogelijk tot een plan van aanpak komen: hoe kunnen we bestaande initiatieven verbeteren en versterken, zijn er nieuwe initiatieven die we kunnen opstarten…?”, klinkt het op het kabinet van de minister. “Het gaat over een zeer grote investering in een sector in volle evolutie. Het is daarom des te belangrijk dat we het traject samen met de sector zelf uittekenen, zodat het een gedragen, duurzame hervorming wordt.”

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.