Het voorschot ziekenhuismiljard: hoe basissalarissen en afdrachten garanderen?

Een nota over de bedragen die als voorschotten worden vrijgemaakt voor ziekenhuizen en ziekenhuisartsen in de context van covid-19, zal dienen om opgenomen te worden in een nieuw Koninklijk Besluit. De Specialist keek de nota in. Wat met de retrocessie en de basissalarissen voor loontrekkenden?

Dat aspect wordt behandeld in deel A van de nota.

Het garandeert aan ziekenhuizen met een aanzienlijk aandeel van loontrekkenden om de basissalarissen te blijven betalen. Als vertrekpunt daarvoor worden de honoraria door het ziekenhuis per maand in 2019 genomen, met indexatie van 1,95% naar 2020.  Daarvoor staat het Riziv in.

Om het retrocessiepercentage te bepalen, zal elk ziekenhuis gevraagd worden om een gemotiveerd voorstel te formuleren na overleg tussen de bestuurder en de medische raad. De FOD Volksgezondheid volgt dit op. De FOD vergelijkt dit met het boekjaar 2018 en eventueel vraagt de overheid ziekenhuizen om verschillen uit te klaren als die niet duidelijk zijn. Het gaat sowieso om een raming. Men gaat uit van 40%  minder activiteit in de periode maart-juni 2020 en dus 40% minder retrocessie van de zorgverstrekkers aan het ziekenhuis in afwachting van wat elk ziekenhuis voorstelt.

Het gaat niet om een volledige ‘compensatie’ vermits hier geen remgelden, supplementen of terugbetaalde prestaties door het Riziv voorzien zijn.

In deel B gaat de nota in op ‘bijkomende activiteiten’ die noodzakelijk waren in elk ziekenhuis om covid-19 aan te pakken. Deel C heeft het over verplichte structurele blokkering van bedden in de algemene ziekenhuizen.

> Ontdek de nota Principes voor de regularisatie van de betaalde voorschotten aan ziekenhuizen in het kader van de COVID-19 crisis

Lees ook: Permanentie spoed, intensieve, niet intensieve diensten: waar gaat miljard voorschot naartoe?

> Zo worden ASO's vergoed in covid-tijden

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.