Bijna een vijfde meer dak- en thuislozen geteld in Brussel

Volgens een nieuwe telling leven er op dit moment 7.134 daklozen of slecht gehuisveste personen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat zegt de organisatie Bruss'help, die in de nacht van 7 op 8 november 2022 een telling uitvoerde in de hoofdstad. Het gaat om een stijging met bijna 20 procent in vergelijking met 2020.

Van de getelde mensen brachten er 809 - of meer dan een op de tien - de nacht door in de openbare ruimte. Eén op de drie van alle getelde personen verbleef in de openbare ruimte of in een noodopvangvoorziening. Dat betekent dat 33,7 procent van het totale aantal getelde personen dakloos is, zegt Bruss'help. Het totaal aantal getelde personen blijkt ook 13,7 procent minderjarigen te bevatten.

Het aantal daklozen stijgt al veertien jaar consequent, aldus Bruss'help. "Ondanks aanzienlijke financiële overheidshulp is het aantal daklozen en slecht gehuisveste personen gestaag toegenomen." 

Maar sinds 2020 stijgt het aantal daklozen en slecht gehuisveste mensen sneller dan verwacht. In 2020 waren er 5.313 dak- en thuislozen geteld, maar bij de nieuwe telling werden nieuwe categorieën in acht genomen. Gecorrigeerd voor die aanpassingen in het onderzoeksmodel noteerden de onderzoekers een stijging van 18,9 procent in 2022 in vergelijking met 2020.

"De gezondheidscrisis heeft zware gevolgen gehad voor de meest kwetsbare mensen, ondanks alle hulp ter plaatse om deze mensen op te vangen", zegt Bruss'help. "De afgelopen twee jaar werden ook gekenmerkt door een economische crisis en de opvangcrisis. Dit alles terwijl de toegang tot huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kritiek blijft." 

"Het is waarschijnlijk dat de stijging van energie- en voedselprijzen zwaarder heeft gewogen op meer precaire huishoudens, daardoor is het risico op armoede toegenomen", aldus de organisatie. Daarbovenop stegen in 2021 en 2022 ook het aantal verzoeken om internationale bescherming in ons land, "maar niet alle aanvragers hebben toegang gekregen tot de federale opvangfaciliteiten die beschikbaar zijn gesteld voor mensen die de procedure doorlopen, zoals de Europese wetgeving voorschrijft".

Om het aantal daklozen en slecht gehuisveste personen opnieuw te doen dalen heeft Bruss'help een masterplan opgesteld. "Daarbij is het doel om concrete acties op poten te zetten en een algemene strategie voor de bestrijding van dakloosheid uit te denken. De doelstellingen van Bruss'help moeten tegen 2029 bereikt worden. De concrete inhoud van het plan zal in het najaar gepubliceerd worden, daarbij is het de bedoeling alle actoren met elkaar te laten samenwerken om de dakloosheid in de stad terug te dringen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.