Bijzondere regels inzake overheidsopdrachten voor biologische geneesmiddelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat bijzondere regels vastlegt inzake overheidsopdrachten voor biologische geneesmiddelen.

Artikel 71bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen werd ingevoegd naar aanleiding van de vaststelling dat de overheidsopdrachtenwetgeving nog steeds niet of niet optimaal wordt benut door een te groot aantal ziekenhuizen. Met name voor vele producten lijken er een aantal barrières te worden opgeworpen in de opdrachtdocumenten die er in de praktijk toe leiden dat de mededinging niet ten volle kan spelen.

Het ontwerp van koninklijk besluit betreft specifieke maatregelen voor bepaalde categorieën producten die onder de wetgeving betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vallen.

Het voorziet de volgende maatregelen voor biologische geneesmiddelen:

  • verplichting om een overheidsopdracht voor biologische geneesmiddelen te gunnen binnen de negen maanden nadat een gelijkwaardig biologisch geneesmiddel wordt ingeschreven op de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten en beschikbaar is
  • beperking van de duur van de overheidsopdrachten tot twee jaar, twee maal met een jaar verlengbaar indien geen bijkomende gelijkwaardige biologische geneesmiddelen vergoedbaar worden
  • vaststellen van een aantal criteria die niet mogen worden gebruikt bij de gunning van overheidsopdrachten voor biologische geneesmiddelen

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.