Frank Vandenbroucke: "De bescherming van de privacy en de veiligheid van gezondheidsdata nemen we heel ernstig"

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke gaat in het tweede deel van dit interview ook in op actuele thema’s als cyberveiligheid en de investeringsnoden in digitale gezondheidstechnologie in het tweede deel van dit interview. De bescherming van medische gegevens was lang een obstakel voor het delen en ontwikkelen van digitale gezondheidstechnologie. 

Kunnen gebruikers (artsen, apothekers, patiënten enzovoorts) in het licht van de huidige problemen (cyberveiligheid) gerustgesteld worden over de veiligheid van de gegevensuitwisseling?

Frank Vandenbroucke: “De bescherming van de privacy en de veiligheid van gevoelige gezondheidszorggegevens is een verantwoordelijkheid die we heel ernstig nemen. De gebruikte digitale gezondheidsapplicaties moeten privacy en veiligheid door hun ontwerp en standaard in rekening brengen. Een manier om hieraan tegemoet te komen, is de integratie met de basisdiensten van het eHealthplatform. Die zijn erop voorzien om correct toegang te verlenen tot toepassingen en gegevens en om gegevensdeling te beveiligen. Iedereen kent de basisdiensten voor het gebruikers- en toegangsbeheer, voor ‘end-to-end’-encryptie en van de eHealthbox om beveiligde uitwisseling van gegevens tussen zorgverstrekkers te verzekeren. Voor elektronische patiëntendossiers van zorgverstrekkers en zorginstellingen bestaan er of komen er registratiecriteria gekoppeld aan incentives voor het gebruik ervan door zorgverstrekkers. Digitale medische applicaties waarvoor financiering wordt gevraagd in het kader van zorgtrajecten moeten eveneens aan deze voorwaarden voldoen.”

“Sinds 2023 voorzien we een jaarlijks budget van 15 miljoen euro voor cyberveiligheid in de (algemene en psychiatrische) ziekenhuizen. Dat komt bovenop de eenmalige injectie van 20 miljoen euro in 2022. De besteding van dit budget is vastgelegd in afspraken met de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen: de sensibilisering van medewerkers, expertise garanderen en delen tussen de ziekenhuizen en met de overheidsinstellingen, gemeenschappelijke diensten opzetten, incidenten opsporen, procedures en expertise voorzien voor de behandeling van incidenten en pen-testen ter beschikking stellen."

Welk budget voorziet de overheid voor de digitalisering van de gezondheidszorg?

“In 2021 slaagden we erin om 40 miljoen euro van het Europees Resiliance & Recovery Fund (RRF) en 84 miljoen euro van het Belgische Herstel- en Transitieplan vrij te maken voor de digitalisering van de gezondheidszorg. Met het Europese RRF financieren we voornamelijk specifieke projecten zoals beslissingsondersteunende tools voor het voorschrijven van medische beeldvorming, klinische laboratoria en antibiotica, de standaardisering van beschikbare ‘caresets’ (vaccinatie, levensdoelen, allergieën enzovoorts), inspanningen voor empowerment van de zorggebruiker en investeringen in gezondheidsdata waaronder de oprichting van het Health Data Agency.”

“Van de 84 miljoen euro zijn reeds drie schijven van 20 miljoen euro vrijgegeven. De eerste schijf ging naar cyberveiligheid. Zopas werd een tweede schijf toegekend aan vijftien ziekenhuisprojecten om datacapaciteit te ontwikkelen en zo het structureren, coderen en beschikbaar maken van gegevens te verbeteren. Enkele dagen geleden lanceerden we de oproep voor innovatieprojecten. Daarbij willen we sterk inzetten op digitale innovatie die geïntegreerde zorg faciliteert over de grenzen van zorgberoepen en zorglijnen heen, die bijdraagt aan een efficiëntere taakverdeling en optimaal gebruik maakt van zorgvaardigheden en die de introductie van artificiële intelligentie versnelt. We verwachten dat deze projecten lokaal worden verankerd en dat verschillende van de gerealiseerde digitale tools een aanvraag voor terugbetaling zullen indienen. De verwachtingen zijn hooggespannen.”

“24 miljoen euro is onder meer bestemd voor steun aan de ontwikkeling van een elektronisch patiëntendossier voor elke zorgverstrekker, voor het ter beschikking stellen van Snomed CT als standaard voor de in ons land gebruikte terminologie en de vertaling naar ICD-11, voor een vernieuwd en geïntegreerd professioneel portaal voor de zorgverstrekker en voor een euthanasieregister.”

“Ik vermeld als laatste ook graag de inspanning die we leveren om een interfederaal akkoord te bereiken over eHealth en Health Data om zo te komen tot een goede én blijvende samenwerking tussen de gemeenschappen, de gewesten en de federale overheid waarbij de zorggebruiker en de zorgverstrekker steeds centraal staan. Dat resulteerde in een protocolakkoord eHealth dat de betrokken ministers in juni van dit jaar ondertekenden en in samenwerking om waar nodig de wettelijke basis te voorzien. De op til zijnde EHDS-verordening krijgt onze volle steun. We zetten alle zeilen bij om die te laten landen tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie in de eerste helft van 2024.”

> Deel 1 van het interview: "Zorgverstrekker en patiënt moeten een return on investment ervaren bij het gebruik van digitale tools" (F. Vandenbroucke)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.