Onderzoek VUB: Mannen zonder vast werk hebben meer kans om vroeger te sterven

Mannen die geen vaste en stabiele job hebben, hebben meer kans op vroegtijdige sterfte. Dat heeft het doctoraatsonderzoek van Rebeka Balogh binnen de onderzoeksgroep Interface Demography aan de Vrije Universiteit Brussel aangetoond. De relatie tussen een onstabiel arbeidsstatuut en het gezondheidsrisico moeten volgens de onderzoekster meer in rekening gebracht worden door beleidsmakers.

Balogh voerde haar onderzoek uit op basis van de unieke databank van de Belgische volkstelling, die gegevens van alle Belgische bewoners bevat. Het verzamelen van data begon bij de volkstelling uit 2001. In dat jaar werden 1,4 miljoen Belgische inwoners die toen tussen 30 en 59 jaar oud geïdentificeerd als werknemers. De gegevens die in 2001 bevraagd werden, werden aan alle gegevens over de sterfte gekoppeld tot aan het jaar 2014. Zo kon de sterfte van een ongezien grote groep in verband gebracht worden met het arbeidsstatuut.

"De resultaten wijzen erop dat mensen en vooral dan mannen die werken als uitzendkrachten, seizoenarbeiders, of die contracten hebben van bepaalde duur of in tewerkstellingsprogramma's het slechter doen op vlak van oversterfte. Ze hebben een ongeveer 50 procent hogere mortaliteit", verduidelijkt Balogh.

In de wetenschappen wordt dit omschreven als de theorie van het "lidtekeneffect": zelfs een kortstondige periode van werkloosheid of onzeker werk kan blijvende gevolgen hebben voor de welvaart en de gezondheid van mensen.

Bij mannelijke uitzendkrachten worden duidelijk hogere sterftecijfers vastgesteld in vergelijking met mannen met een permanent contract. Al zijn er ook significante verschillen voor seizoenarbeiders, mannen met een contract van bepaalde duur en in een tewerkstellingsprogramma. De hogere sterfte bij uitzendwerknemers en seizoenarbeiders blijken vooral een gevolg van externe doodsoorzaken zoals verkeersongevallen en zelfmoord. Onder mannen is er bij tijdelijk werk ook een hogere sterfte door kanker en cardiovasculaire aandoeningen.

Vrouwelijke uitzendkrachten hebben dan weer een 30 procent hogere mortaliteit in vergelijking met werkneemsters met een contract van onbepaalde duur. De vrouwelijke uitzendkrachten hebben een groter relatief risico op sterfte door cardiovasculaire oorzaken.

"Het wordt steeds duidelijker dat onstabiele arbeidsstatuten een niet te onderschatten gezondheidsrisico vormen. Dit aspect moet meer in rekening worden genomen door beleidsmakers", aldus Balogh.

Binnen de studie lieten de beschikbare gegevens niet toe om een statistische correctie door te voeren die rekening houdt met factoren van een ongezonde levensstijl, zoals roken, slechte eetgewoonten of alcoholgebruik.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.