AZ Oostende steunt met Sociaal fonds project Straatverpleging Oostende

Lokale organisaties kunnen tot twee keer per jaar een aanvraag tot ondersteuning indienen via een projectfiche van het Sociaal fonds. De projecten Straatverpleging Oostende en mondzorg van inloopteam ‘De Viertorre’ zijn de eerste projecten die steun krijgen.

Het Sociaal fonds AZ Oostende kan lokale organisaties financieel ondersteunen. Zo draagt het bij aan een laagdrempelige en toegankelijke gezondheidszorg in het zorggebied van ons ziekenhuis. AZ Oostende geeft zo samen met de lokale partners extra aandacht aan de noden van de meest kwetsbare patiënten in een acute crisissituatie. 

De straatverpleegkundigen kunnen binnenkort de straat op met koffers van het Sociaal fonds. De koffer bevat medisch materiaal om de eerste zorg toe te dienen. Het project mondzorg van het Inloopteam ‘De Viertorre’ krijgt financiële steun van AZ Oostende. Het Inloopteam ‘De Viertorre’ richt zich naar kansarme gezinnen met kinderen van 0 tot 3 jaar en naar kansarme zwangere vrouwen en hun eventuele partner. De Commissie van het Sociaal fonds beslist wat en hoeveel elke organisatie krijgt.

In het ziekenhuis zijn er ook kledijbanken aanwezig op onder meer de diensten Spoed en Pediatrie.

Straatverpleging

Het project Straatverpleging Oostende ondersteunt dak- en thuislozen met een psychische kwetsbaarheid in Oostende. Het project zet hiervoor twee straatverpleegkundigen in die samen 19u per week aan de slag zijn. 

Het voornaamste doel van de straatverpleegkundigen is klinische zorg meer toegankelijk maken voor dak- en thuislozen. Zo willen ze de lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheid van de dak- en thuislozen verbeteren. De straatverpleegkundigen gaan aanklampend en motivationeel tewerk.

In tweede instantie zullen de straatverpleegkundigen de dak- en thuislozen doorverwijzen naar reguliere hulpverleners. 

De straatverpleegkundigen werken samen met bestaande diensten binnen de Stad Oostende, het COVIAS-aanbod, de dienstverlening van het Wit-Gele-Kruis West-Vlaanderen en AZ Oostende.

De gezichten achter straatverpleging Oostende

Claudine Scheldeman en Annick Vantroyen zijn de twee gezichten achter het project Straatverpleging Oostende. Alle dak-en thuislozen met een psychische kwetsbaarheid - eventueel in combinatie met fysische  klachten -, die zich bevinden op het grondgebied van Oostende kunnen een beroep doen op hen. 

De straatverpleegkundigen zijn aanwezig op locaties waar dak-en thuislozen vertoeven. Op deze manier leggen zij op een laagdrempelige manier de eerste contacten met de doelgroep. Zij vangen signalen op en doen aan assertieve en aanklampende “case finding”. 

De straatverpleegkundigen vormen dus een brugfiguur tussen de verschillende teams en werkingen.

Dit project bestaat uit een samenwerking tussen Covias en het Wit-Gele-Kruis West-Vlaanderen met ondersteuning van de Koning Boudewijnstichting en NOWE, het netwerk geestelijke gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen. 

Het project straatverpleging Oostende werd ingebed in de werking van het Psychiatrisch Expertise Team (deelwerking van Covias). De gemeentelijke diensten van Stad Oostende hebben daarnaast al heel wat ervaring opgebouwd rond Straathoekwerking. De straatverpleegkundigen werken intensief samen met deze diensten om zo de best mogelijke dienstverlening en ondersteuning aan te bieden. 

Je kunt hen altijd rechtstreeks aanspreken of een hulpvraag stellen in het Sociaal Huis, het CAW (inloopcentrum  Kwiedam), het doorgroeihuis, het Psychiatrisch Expertise Team, MSOC en de straathoekwerkers en opbouwwerkers van Stad Oostende. Zij zijn bereikbaar op het nummer 0491 72 73 41 tijdens de kantooruren. 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.