Belgische universiteiten nemen deel aan pilootprojecten voor Europese diploma's

De KU Leuven gaat een Europees pilootproject voor de ontwikkeling van Europese diploma's coördineren. Het project maakt deel uit van een breder initiatief om de grensoverschrijdende samenwerking in het Europese hoger onderwijs te versterken. Ook verscheidene andere Belgische hogeronderwijsinstellingen schakelen zich in.

De Europese Commissie presenteerde dinsdag zes nieuwe projecten die de toekenning van een label voor een gezamenlijk Europees diploma zullen onderzoeken en testen. Het label, dat de vaardigheden en leerresultaten moet weergeven van studenten die een gezamenlijk programma aan verschillende instellingen in verschillende landen hebben gevolgd, moet een opstap vormen naar een gezamenlijk Europees diploma.

Rector Luc Sels van de KU Leuven hoopt dat het European Degree-label "een gamechanger kan worden, een katalysator die het potentieel heeft om de ontwikkeling van gezamenlijke diploma's over heel Europa te veranderen", zo onderstreepte hij dinsdag op een persconferentie met de Europese commissaris voor Onderwijs Mariya Gabriel en de minister voor Hoger Onderwijs van de Franse Gemeenschap Valérie Glatigny.

Sels wees erop dat een gezamenlijke bacheloropleiding in Europese studies momenteel slechts door vier instellingen wordt aangeboden, terwijl het er elf hadden kunnen zijn indien er niet allerlei obstakels in nationale en regionale wetgeving zouden bestaan. Die hinderpalen wil het project ED-AFFICHE aanpakken. Het moet het op langere termijn voor Europese universiteiten en andere hogeronderwijsinstellingen makkelijker maken om samen opleidingen te ontwikkelen en diploma's uit te reiken.

Achter ED-AFFICHE zit een consortium van zes allianties die 51 instellingen uit het hoger onderwijs uit 22 landen vertegenwoordigen, samen goed voor een gemeenschap van bijna twee miljoen personeelsleden en studenten. Ook 18 nationale en regionale ministeries voor hoger onderwijs zijn erbij betrokken.

Ook de Universiteit Gent, de Universiteit Antwerpen, Luca School of Arts en de Université Libre de Bruxelles zijn betrokken bij één van de zes projecten rond gezamenlijke Europese diploma's. Er zijn daarnaast ook vier projecten die nieuwe samenwerkingsvormen in het hoger onderwijs zullen testen. Zo neemt de Université de Liège deel aan een project rond een wettelijk statuut voor grensoverschrijdende allianties.

Elk geselecteerd project kan een budget van maximaal 200 000 euro uit het programma Erasmus+ ontvangen gedurende één jaar.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.