Benelux-primeur A.S.Z.: eerste TAVI-patiënt kan dag van ingreep zelf naar huis 

Dr. M. Rosseel deed een percutane aortaklepimplantatie (TAVI) bij een patiënt van 84 jaar oud, waarbij de patiënt als eerste in de Benelux de dag van de ingreep zelf nog naar huis kon. Het A.S.Z. Hartcentrum-team engageert zich continu om het comfort bij hun patiënten vóór, tijdens en na de ingreep te blijven verbeteren. Dankzij verdere verfijningen in de procedure, zijn ze er nu in geslaagd om TAVI-patiënten voor het eerst een ‘same day discharge’ aan te bieden. 

Vernauwing van de aortaklep minimaal invasief behandeld via TAVI 

Ernstige vernauwing door verkalking van de aortaklep (ook wel ‘aortaklepstenose’ genoemd) dient behandeld te worden om een kwalitatieve levensverwachting te waarborgen. Vernauwing van de aortaklep wordt sinds een tiental jaar minimaal invasief behandeld door middel van een percutane aortaklepimplantatie of kortweg ‘TAVI’ genoemd. Hierbij monteren de artsen een biologische kunstklep op een katheter, die via een gaatje van 4 à 5 mm in de liesslagader geplaatst wordt en ontplooid wordt ter hoogte van de verkalkte klep. 

TAVI’s worden al geruime tijd toegepast in het A.S.Z. Ons ziekenhuis is dan ook één van de grotere centra in België in de behandeling van structurele hartinterventies. Deze procedure gebeurt nagenoeg altijd onder lokale verdoving. Hierdoor kon tot op heden al 60% van de patiënten de dag ná het krijgen van een nieuwe hartklep het ziekenhuis verlaten. 

Comfort bij TAVI-patiënten nog verhoogd, nu ook ‘same day discharge’ mogelijk is 

Maar de dienst Cardiologie van het A.S.Z. blijft zich engageren om steeds verder te innoveren en de patiënt steeds meer comfort te bieden. Dankzij verdere verfijningen zoals lokale verdoving en minder en fijnere katheters, zijn ze er nu in geslaagd om voor het eerst een patiënt de dag van de procedure zelf naar huis te laten gaan. Dit is uniek in de Benelux en zelfs nog maar bij enkele patiënten gebeurd in Europa. Let wel, enkel een zeer geselecteerde groep van patiënten komt hiervoor in aanmerking, de meerderheid dient wel nog 24 uur ter observatie in het ziekenhuis te blijven. Maar indien het mogelijk en veilig wordt geacht en de patiënt verkiest een snel ontslag, kan ontslag in de avond na de procedure nu dus ook overwogen en aangeboden worden. 

De eerste patiënt die deze kans kreeg was F. Van der Bauwede (84 jaar). Hij kreeg eind februari zijn nieuwe hartklep en getuigt hierover: “Ik ben rond 8.00 uur aangekomen in de interventiezaal, rond 8.30 uur zijn de dokters aan mijn ingreep begonnen. De ingreep zelf duurde ongeveer een uurtje en tijdens de ingreep kon ik zelfs nog praten met de dokters. Ik heb helemaal niets gevoeld, enkel een klein prikje in de lies." 

Dr. M. Rosseel, diensthoofd Cardiologie A.S.Z.: “Wij zijn vooral blij dat wij onze patiënten hierdoor nog beter kunnen helpen. Deze aanpak wordt nu geëvalueerd en verder uitgerold. Dit zal niet mogelijk zijn voor al onze patiënten maar we streven ernaar om in de toekomst 5 à 10% van onze TAVI-patiënten een ‘same day discharge’ aan te bieden. Om dit mogelijk te maken, passen we verschillende technieken toe om de ingreep zo minimaal invasief mogelijk uit te voeren. Of patiënten al dan niet in aanmerking komen om de dag zelf het ziekenhuis te verlaten, zal onder andere afhangen van hun algemene gezondheidstoestand, van hoe vlot de procedures verlopen zijn en of zij thuis genoeg begeleiding hebben om hen te helpen waar nodig. 

“Het A.S.Z. is fier om dit te kunnen realiseren en wij blijven ons engageren om ook in de toekomst verdere innovaties en verbeteringen aan te bieden aan onze patiënten. Wanneer onze expertise vanaf 2025 wordt samengevoegd met die van onze collega's in het OLV, zal het fusieziekenhuis, beschikken we over een hartcentrum met grote internationale uitstraling, dat pionier zal zijn." 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.