Conflict euthanasieproces (laster of niet?) vandaag voor rechter

Vandaag moet Walter Van Steenbrugge zich verantwoorden voor laster en lasterlijke aangifte. Van Steenbrugge, de advocaat van één van de vrijgesproken artsen in het euthanasieproces, werd rechtstreeks gedagvaard door de overste van de Broeders van Liefde René Stockman. Van Steenbrugge had tijdens het proces Stockman beschuldigd van beïnvloeding bij het openbaar ministerie om de zaak toch voor Assisen te brengen.

De dagvaarding verwijst vooral naar de uitlatingen van Van Steenbrugge op de preliminaire zitting van het hof van assisen. Van Steenbrugge kondigde toen aan dat hij René Stockman wou oproepen als getuige. "De schade voor mijn cliënt door dit proces is immens, zelfs als hij hier vrijgesproken zal worden. Hoe kon het dat het openbaar ministerie een bocht van 180 graden gemaakt heeft? (Het openbaar ministerie vroeg eerst de buitenvervolgingstelling in de zaak, red.) Dat is cruciaal voor ons. Onze cliënt heeft van een bevriende arts gehoord dat Stockman aan de basis ligt van de ommezwaai zeven jaar na de feiten."

Ook in zijn pleidooi verwees Van Steenbrugge naar "ongeoorloofde tussenkomsten", maar het openbaar ministerie bestempelde die beweringen als "compleet van de pot gerukt". Van Steenbrugge werd ook gedagvaard voor lasterlijke aangifte omdat hij een brief aan het parlement een onderzoek vroeg naar mogelijke beïnvloeding van de rechterlijke orde in het euthanasieproces.

Reputatieschade?

Van Steenbrugge laat zich verdedigen door de Nederlandse strafpleiter Nico Meijering. Hij stelt dat de zaak hem reputatieschade bezorgt en dat het een aanval vormt op de rechten van verdediging. Volgens Van Steenbrugge genoot hij voor het assisenhof van immuniteit, maar de verdediging van de arts kon tijdens het proces geen bewijs leveren van tussenkomst bij het openbaar ministerie.

Advocaat Jeroen Thieren, die optreedt op voor Stockman, reageerde eerder dat Stockman niets met de zaak te maken had. "Het is merkwaardig dat Van Steenbrugge klaagt over 'negatieve publiciteit' terwijl hij zelf de dagvaarding bekend maakte."

"Verder stelt mijn cliënt vast dat een aantal politieke en maatschappelijke autoriteiten het nodig vonden om hem openlijk, in sociale media en in de pers te hekelen omdat hij naar de rechter stapt. Het is nochtans zijn goed recht, zoals dat van elke burger, om zich op die wijze te verweren tegen de grove laster en gefabuleerde hersenschimmen waarvan hij het slachtoffer werd."

Zopas raakte bekend dat het openbaar ministerie op die zitting pas een standpunt zal innemen over de rechtstreekse dagvaarding. Dat veroorzaakte ongenoegen bij de verdediging. "Waarom wordt er gewacht tot op de zitting? U wacht al drie volle maanden om standpunt in te nemen", stelde Van Steenbrugge, die een reeks advocaten van zijn kantoor had meegebracht naar de inleidingszitting.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.