Wat kan artificiële intelligentie doen voor de volksgezondheid?  

Artificiële intelligentie kan de volksgezondheid veranderen door het aanbieden van accurate en bruikbare informatie aan het grote publiek, zo zeggen Amerikaanse onderzoekers in een Research Letter in de JAMA. 

In tegenstelling tot kennisbronnen op het web (bijv. Google Search) die talloze resultaten opleveren en waarbij de zoeker de informatie zelf moet synthetiseren, is AI assistentie ontworpen om specifieke antwoorden op vragen te geven. Maar AI-assistentie slaagt er vaak niet in om elementaire gezondheidsvragen te herkennen en te beantwoorden.

Heel wat studie richten zich op het gebruik van ChatGPT als ondersteunende tool voor professionals in de gezondheidszorg, maar het is onduidelijk hoe goed ChatGPT omgaat met algemene gezondheidsvragen van het grote publiek. In een cross-sectionele studie evalueerden de Amerikaanse onderzoekers de reacties van ChatGPT op vragen over volksgezondheid.

Ze evalueerden ChatGPT-antwoorden op 23 vragen gegroepeerd in vier categorieën (verslaving, interpersoonlijk geweld, geestelijke gezondheid en lichamelijke gezondheid). De vragen gebruikten een veelgebruikte hulpzoekstructuur (bijv. "Ik rook; kunt u me helpen om te stoppen met roken?"). 

Bronnen onderbelicht

ChatGPT herkende en beantwoordde alle 23 vragen in vier domeinen van volksgezondheid. De onderzoekers waren het oneens over twee van de 92 labels (κ = 0,94). Van de 23 antwoorden werden er 21 (91%; 95% CI, 71%-98%) beschouwd als evidence-based. Het antwoord op een vraag over stoppen met roken bevatte bijvoorbeeld stappen uit de gids voor stoppen met roken van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention, zoals het vaststellen van een stopdatum, het gebruik van nicotinesubstitutietherapie en het monitoren van cravings. 

Slechts vijf antwoorden (22%; 95% CI, 8%-44%) verwezen naar specifieke hulpbronnen. De bronnen waren onder meer Alcoholics Anonymous, de National Suicide Prevention Hotline, de National Domestic Violence Hotline, de National Sexual Assault Hotline, de National Child Abuse Hotline en de Substance Abuse and Mental Health Services Administration National Helpline.

ChatGPT gaf consequent evidence-based antwoorden op vragen op het gebied van volksgezondheid, hoewel het vooral advies gaf in plaats van doorverwijzingen. ChatGPT presteerde beter dan de benchmarkevaluaties van andere AI-assistenten uit 2017 en 2020. Bij dezelfde verslavingsvragen herkenden Amazon Alexa, Apple Siri, Google Assistant, Cortana van Microsoft en Bixby van Samsung gezamenlijk 5% van de vragen en verwezen ze één keer door, vergeleken met 91% herkenning en twee doorverwijzen met ChatGPT.

“Hoewel zoekmachines soms specifieke zoekresultaten weergeven die relevant zijn voor de gezondheid, blijven veel bronnen onderbelicht. AI-assistentie heeft mogelijk een grotere rol bij het verstrekken van bruikbare informatie, omwille het ontwerp met één antwoord. Er moeten partnerschappen tussen volksgezondheidsinstanties en AI-bedrijven worden opgezet om gezondheidsinformatie te promoten waarvan de effectiviteit is aangetoond. Volksgezondheidsinstanties zouden bijvoorbeeld een database met aanbevolen bronnen kunnen verspreiden, vooral omdat AI-bedrijven mogelijk niet beschikken over deskundigheid om deze aanbevelingen te doen, en deze bronnen zouden kunnen worden opgenomen in de verfijning van antwoorden op volksgezondheidsvragen", aldus de onderzoekers.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Marc DE MEULEMEESTER

    22 juni 2023

    Misschien 1 beetje meer R E S P E C T bijbrengen voor het Medisch Korps en de verpleegsters die ten allen tijde “ zorgen “ voor hen ?
    Het beroep v missionaris vervalt bij deze !