Eigen dagcentrum IBD-patiënten in Dendermonde

De Dendermondse gastro-enterologen Marijke Paelinck, An Pieters en Louise Krott startten begin dit jaar een eigen dagcentrum voor IBD-patiënten in AZ Sint-Blasius. Ter gelegenheid van de Wereld IBD-dag (‘inflammatory bowel diseases’) op 19 mei zetten ze de voordelen daarvan in de schijnwerpers.

“Dit is een van de eerste dagcentra specifiek voor IBD-patiënten in België. Het functioneert in nauwe samenwerking met gespecialiseerde IBD-verpleegkundigen”, legt Marijke Paelinck uit. “Bedoeling is om de patiënt laagdrempelig te bereiken. De sterkte van dit centrum is de korte lijn tussen patiënt en zorgverlener.”

“We verhuisden 6 maand geleden naar onze nieuwe eenheid. De endoscopie werd volledig vernieuwd, samen met de consultatieruimtes. Ons eigen dagziekenhuis integreerden we in de polikliniek. Vroeger werden dergelijke patiënten elders in het ziekenhuis behandeld. Bijvoorbeeld tussen oncologische patiënten die op de dagzaal kwamen voor chemotherapie. In onze eenheid kunnen we zes patiënten tegelijk behandelen, een flinke  capaciteit.”

Expertise

Het centrum kwam er uiteraard niet zonder slag of stoot. Het vergde wat overtuigingskracht bij de directie om het belang van het concept aan te tonen en het tot stand te brengen. Ook de nodige middelen losweken, bijvoorbeeld om de IBD-verpleegkundige te financieren, ging met onderhandelingen gepaard. “De twee gespecialiseerde IBD-verpleegkundigen volgden  vooraf een aantal opleidingen. Ze ontwikkelden de nodige expertise zodat ze de patiënten adequaat te woord kunnen staan en uiteraard de gepaste medicatie kunnen toedienen. De verpleegkundigen beschikten sowieso al over een ruime ervaring via de assistentie bij endoscopische procedures”, verduidelijkt Marijke Paelinck.

Louise Krott: We zijn met ons drieën (algemeen) gastro-enterologen met een bijzondere interesse voor IBD-patiënten. Hiervoor volgden we extra opleidingen.”

An Pieters: “De kortere lijn tussen patiënt en zorgverlener maakt dat er sneller vragen gesteld kunnen worden of dat we er vlugger zijn bij een probleem. Niet onbelangrijk is dat de IBD-patiënten samen in de unit zitten en dus al eens vragen kunnen stellen aan elkaar. In de onmiddellijke regio zijn we vrij uniek met ons centrum, al bestaan er landelijk gezien nog andere zoals in het UZA.”

Louise: “De opvolging van de patiënten door twee gespecialiseerde IBD-verpleegkundigen die heel wat specifieke achtergrond hebben over de ziekte, vormt echt wel een troef. Dat is niet altijd het geval in andere centra waar niet-gespecialiseerde dagverpleegkundigen de behandeling toedienen. Deze verpleegkundigen zijn er altijd, eventueel bijgestaan door andere verpleegkundigen. Ik heb in andere ziekenhuizen gewerkt en ik zie hier wel de voordelen: we moeten bij wijze van spreken onze deur openen, de gang oversteken en we zijn bij de patiënt.”

Toekomst

Onlangs liep er naar aanleiding van een VBS-studiedag een discussie of gastro-enterologie ook extramuraal georganiseerd kon worden. Specifiek hier is dat niet aan de orde volgens Marijke: “Een endoscopie organiseren is complex. Personeel, sterilisatie, de noodzaak om een anesthesist te hebben… maakt dat zoiets eenvoudiger binnen de ziekenhuismuren gebeurt.”

An: “We dienen hier ook IV-medicatie toe die binnenshuis gemaakt wordt. Je kunt dat alles niet zomaar buiten het ziekenhuis trekken. Andere medicatie zoals orale medicatie of subcutane injecties worden sowieso in thuissetting toegediend. We kunnen heel snel bijsturen, een titer prikken en de dosis en frequentie aanpassen.”

Marijke ziet hoopvolle ontwikkelingen in de aanpak van IBD, met nieuwe molecules op komst. Deze evolutie beïnvloedt de levenskwaliteit van de patiënten gunstig.

Louise: “Men bekijkt ook in toenemende mate het holistisch plaatje van IBD-patiënten. Het gaat niet alleen over de gastro-intestinale klachten en de endoscopische beelden, maar zeker ook over het algemeen welzijn.”

De nieuwe unit heeft niet meteen een invloed op de functionering van het huidige ziekenhuisnetwerk.

An: “Het netwerk staat nog in zijn kinderschoenen. Op dit moment werkt iedereen nog vrij onafhankelijk per vestigingsplaats, wat niet betekent dat dit denkspoor uitgesloten wordt voor de toekomst. Wel is ons plan dat we nog twee extra artsen zullen aanwerven. Onze dienst groeit!”

(foto vlnr: dr. Krott, dr. Paelinck en dr. Pieters)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.