Grondwater controleren op aanwezigheid PFAS, betoogt Europees Parlement

Om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Europa te verbeteren, moet de vervuiling ervan worden aangepakt en de normen voor waterkwaliteit worden verbeterd. Het Europees Parlement heeft een voorstel in die zin goedgekeurd. Als het van de parlementsleden afhangt, moeten specifieke PFAS-stoffen (de ook bij ons bekende 'forever chemicals') aan de lijst van verontreinigende stoffen worden toegevoegd, wat betekent dat er specifiek zou worden gecontroleerd op hun aanwezigheid.

De Europese-Parlementsleden willen dat de controlelijsten met stoffen die een aanzienlijk risico vormen voor de volksgezondheid en het leefmilieu regelmatig worden geüpdatet om gelijke tred te houden met de stand van de wetenschap en de komst van nieuwe chemicaliën. Niet alleen zou een specifieke 'subset' van PFAS aan de lijsten voor zowel grond- als oppervlaktewateren worden toegevoegd, er zou ook een toegelaten maximale concentratie moeten worden afgesproken.

Voor pesticiden als glyfosaat en atrazine en farmaceutische producten moeten striktere standaarden worden ingevoerd, klinkt het. Microplastics moeten dan weer aan de controlelijsten worden toegevoegd zodra ze op een afdoende wijze kunnen worden opgespoord. De fabrikanten van producten die vervuilende stoffen bevatten, zouden moeten bijdragen aan de kosten van monitoring.

De plenaire vergadering van het Europees Parlement keurde de ontwerpwetgeving goed met 495 stemmen voor, 12 tegen en 124 onthoudingen. Wanneer ook de lidstaten hun standpunt hebben bepaald, kunnen de finale onderhandelingen van start gaan.

Volgens het Europees Milieuagentschap nam de watervervuiling in de EU af tussen 1990 en 2010, maar vertraagde deze voortgang in de jaren daarna. Zo is 58 procent van het oppervlaktewater vervuild. Ook bevindt slechts 42 procent van de oppervlaktewateren en 77 procent van het grondwater zich in een "goede chemische toestand".

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.