Jessa: 50.000 euro voor kwaliteitsbeleid Limburgse WZC's

In de strijd tegen Ccovid-19 stelde het Jessa Ziekenhuis team van 6 experten samen, dat met de directies van een aantal Limburgse WZC's onder meer de bestaande hygiënemaatregelen besprak, met als doel het besmettingsrisico waar mogelijk te verkleinen voor bewoners en personeel. Die uitwisseling van expertise leidde tot een kwaliteitsbeleid dat zopas werd bekroond door de Koning Boudewijnstichting.

Jessa krijgt 50.000 euro om dit kwaliteitsproject verder uit te werken en een samenwerking op te zetten met andere ziekenhuizen of woonzorgcentra. Het project ‘de ontwikkeling van een kwaliteitsbeleid rond reiniging en ontsmetting in Woon- en Zorgcenra in Vlaanderen’ is verwezenlijkt dankzij de samenwerking tussen de diensten ziekenhuishygiëne, schoonmaak, geriatrie, 4 CRA-artsen en 4 WZC-directies (Welzijnscampus Salvator, WZC Hoge Vijf en WZC St.-Elisabeth, en het WZC St.-Cecilia in Alken).

"Die samenwerking maakt het initiatief uniek in Vlaanderen", zegt Anita Jans, projectverantwoordelijke en zorgmanager geriatrie, psychiatrie en neurolocomotoriek: “Tijdens ons overleg in februari met de CRA-artsen werden de knelpunten in de voorbereiding op de covid-crisis besproken. We hebben ook specifieke afspraken vastgelegd. Er was een tekort aan beschermingsmiddelen. De mogelijkheden om besmette patiënten te isoleren waren beperkt."

"Op een evaluatievergadering in april – op het absolute hoogtepunt van de crisis- bleek dat er behoefte was aan ondersteuning vanuit het ziekenhuis voor zowel materiële tekorten als specialistische knowhow en organisatie.”

Beginnen bij het begin

De ziekenhuisdirectie besliste op 9 april om kennis en expertise onmiddellijk en zoveel mogelijk ter beschikking te stellen aan de WZC's waarmee Jessa een functionele binding heeft (in totaal 20). Er werd een team opgericht om ter plaatse te gaan en steun te bieden bij knelpunten. Anita Jans: “Concreet denken we te kunnen verbeteren op 4 niveaus: opleiding van het schoonmaakpersoneel, het aanpassen van de reinigings- en ontsmettingstechnieken waardoor we ook de kwaliteit van het reinigen en ontsmetten kunnen verbeteren en tot slot, de schoonmaakprocedure an sich standaardiseren. Met de financiële ondersteuning die we nu krijgen, kunnen we dit project in een versneld tempo realiseren.”

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.