Het miljard: welke artsen krijgen welk deel?

De zoom-vergadering tussen artsensyndicaten, Riziv en de ziekenhuizen over de regularisatie van ziekenhuisrekeningen en artsenhonoraria boekte vooruitgang, maar pas op 3 juli moet alles uitmonden in een tekst die zal leiden tot een Koninklijk Besluit.

Op het einde van de vergadering kregen de ziekenhuizen de bevestiging dat elk van hen voor de voorschotten zal vertrekken van het bedrag van de begroting van 2018 (voor de afdrachten van de honoraria) om dat van 2020 te bepalen. 

Dit moet evenwel op vrijdag 3 juli moeten worden afgerond in een tekst die zal resulteren in een Koninklijk Besluit. 

Verduidelijkingen voor artsen 

Voor het artsendeel leidden de besprekingen van vrijdag tot een aantal vorderingen die nog moeten worden geconcretiseerd. In dit stadium is er geen sprake meer van om financiële middelen voor artsen te reserveren die niet "in de covid-ziekenhuisomgeving" hebben gewerkt. Bovendien: het is ook niet de bedoeling om een gewaarborgd inkomen voor zelfstandige zorgverleners te realiseren.

De details van de artsen die tijdens de pandemie rechtstreeks meedraaiden in het ziekenhuis, worden momenteel uitgewerkt. Concreet gaat het om de artsen die niet in staat waren een code of "pseudo-code" in rekening te brengen bij het Riziv voor het werk dat ze deden. Dat geldt bijvoorbeeld voor gynaecologen die zijn opgeleid in triage of die dienst deden op ziekenhuisafdelingen...en die daar geen vergoeding voor hebben ontvangen. Hetzelfde geldt voor pneumologen of cardiologen die op de intensive care werkten. Of artsen-hygiënisten, de infectiologen, de medisch microbiologen.   

Plafond van 65% verdwenen

Er zal ook een financiële inspanning worden geleverd voor de artsen die mee de ziekenhuisactiviteiten opnieuw opstartten en de ziekenhuisactiviteit reorganiseerden. Zo zijn bijvoorbeeld de medische raad, de hoofdarts en de infectiologen niet vergeten. Idem dito voor de Aso's. "De artsenbank staat sterk achter de Aso’s maar de concrete invulling hoe ze in de praktijk zullen vergoed worden moet nog worden uitgewerkt. We willen zekerheid dat die financiële middelen terechtkomen bij wie ze heeft verdiend, en niet ergens blijft plakken. In een aantal ziekenhuizen sprongen ook de Haio ’s in en die moeten dan op dezelfde manier vergoed worden als de Aso‘s", beklemtoont Marc Moens (Bvas).

Tijdens deze besprekingen is het plafond van 65% verdwenen: het is verworven dat de volledige voorziene bedragen beschikbaar zullen zijn. (en niet meer 65% van de bedragen op basis van 2018).

Tot slot is ook afgesproken dat de medische raad de bedragen toewijst volgens de door de tripartite ingestelde categorieën. 

In de marge van de bespreking kwam natuurlijk ook het wetsontwerp ter sprake dat een verbod oplegt om supplementen en alle gemaakte kosten die niet door ziekteverzekering gedekt worden aan de patiënt aan te rekenen. "Dat wetsontwerp wordt noch door de artsen noch door de ziekenhuizen als realistisch beschouwd", stipt dokter Moens aan.

Ondersteunende ziekenhuizen
Parallel aan de besprekingen over het voorschot van het miljard, wordt nagedacht over het inkomensverlies voor bestuurders en artsen als gevolg van de 15% van de bedden op de intensive care (en andere klassieke bedden) die in het kader van het heropstartplan voor ziekenhuizen zijn geblokkeerd (om het hoofd te bieden aan een eventuele hervatting van de epidemie). Die denkoefening wordt uitgevoerd om de betrokken ziekenhuizen en artsen te compenseren.

In het algemeen werd het “loon naar werk” principe herhaaldelijk vermeld, ook wat de extra covid-19 administratieve, organisatorische en opleidingstaken betreft.

Maar veel mag dan al 'opgeschoten' zijn, definitieve zekerheid komt er wellicht pas vrijdag 3 juli om 15 uur als opnieuw wordt ge-zoom-d.

 

 

 

 

 

 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.