Nieuwe normen voor zorgkwaliteit in Brusselse ziekenhuizen

Brussel beschikt als eerste over nieuwe normen voor de zorgtoegankelijkheid en -kwaliteit voor alle Brusselse ziekenhuizen. Dat kondigt minister Alain Maron aan naar aanleiding van de goedkeuring van het besluit hierover door het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Het gaat om een bevoegdheid die in 2014 werd overgeheveld in het kader van de zesde staatshervorming. Het besluit is opgebouw rond drie prioriteiten: zorgen voor een betere toegang tot bepaalde diensten; de allesomvattende zorg voor de patiënt verbeteren dankzij de continuïteit met de eerstelijnszorg; de uitvoering van strategieën voor voortdurende verbetering van de kwaliteit van de zorg stimuleren.

Wat de toegang tot diensten betreft moeten alle ziekenhuizen hun organisatie verbeteren om de toegang tot het recht op abortus of euthanasie te waarborgen. 

Meldplicht huisartsen

In het kader van de zorg voor de patiënt moet het ziekenhuis de huisarts binnen 24 uur melden dat de patiënt in het ziekenhuis opgenomen is, en binnen 48 uur dat de patiënt ontslagen is. De samenwerkingsovereenkomsten en het overleg tussen ziekenhuizen en thuiszorgdiensten op gebieden zoals met name geestelijke gezondheid en palliatieve zorg worden versterkt. 

Ten slotte worden ziekenhuizen aangemoedigd om hun beleid inzake voortdurende kwaliteitsverbetering beter te formaliseren en te standaardiseren, onder meer door ten minste om de vijf jaar hun interne strategie voor kwaliteitsverbetering bij te werken; en die strategie te monitoren aan de hand van indicatoren die specifiek zijn voor elk ziekenhuis, maar ook via gemeenschappelijke indicatoren die door de GGC voor alle ziekenhuizen vastgesteld zijn. 

De verschillende onderdelen van dit besluit zullen in drie fasen in werking treden, zodat de ziekenhuizen voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden: het eerste onderdeel in januari 2024, de volgende onderdelen in september 2024 en maart 2025.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.