Ook ex-topman FOD Volksgezondheid onder vuur wegens hoge vertrekvergoeding

Afgelopen weekend raakte bekend dat de gewezen topambtenaar van de FOD Volksgezondheid, Tom Auwers (54), een afscheidsvergoeding krijgt van 195.991 euro. Op het hoogtepunt van de covidcrisis, in 2020, moest hij oververmoeid de handdoek in de ring gooien tijdens intens crisismanagement. Niemand minder dan de gepensioneerde topman Chris Decoster (69) moest toen het roer weer overnemen.

De crisis zelf werd ook wel onderschat en aangepakt met een veel te kleine equipe. Pas met de aanstelling van Decoster ging een officiële crisiscel bij de overheidsdienst van start, een maand nadat ze volgens de ­regelgeving geïnstalleerd had moeten zijn.

Doorlichting gevraagd

De Tijd herinnerde aan het voorval op basis van een klacht van N-VA bij monde van kamerlid Kathleen Depoorter. Dat je uitvalt wegens gezondheidsproblemen, kan uiteraard iedereen overkomen en zeker in een dergelijke uitzonderlijke periode. Maar wat Depoorter vooral stoort, is dat Auwers (met een Vooruit-etiket) blijkbaar achteraf geen negatieve evaluatie kreeg van minister Vandenbroucke. Meer zelfs, een interim-voorzitter nam het tijdens zijn ziekteverlof over waarbij N-VA zich afvraagt of hij in functie werd gehouden om zijn afscheidsperiode en dus zijn vertrekvergoeding op te rekken. Auwers zelf kreeg een zogenaamd 'verbetertraject' opgelegd.

Het kabinet Vandenbroucke (Vooruit) zou naar aanleiding van dit geval wel gevraagd hebben aan minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) om de regels dienaangaande te herzien.

Het uitvallen van Auwers leidde destijds tot een ware stoelendans, want hij zat ook het directiecomité voor van de FOD Volksgezondheid. Inmiddels wordt die functie waargenomen door Prof. dr. Dirk Ramaekers maar destijds gebeurde dat door de directeur met de langste staat van dienst, Philippe Mortier.

Of daarmee nu alles weer in zijn plooi gevallen is, is de vraag. Depoorter vraagt een doorlichting van de FOD Volksgezondheid.

> FOD Volksgezondheid hapt naar tweede adem

> Gepensioneerde ambtenaar moest Volksgezondheid redden

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Marc DE MEULEMEESTER

    22 mei 2023

    Indien 1 klein onnozel huis dokteurke hetzelfde zou doen , zou hij via 1 gewone en 1 aangetekende brief vriendelijk aangemaand worden om eens tekst en uitleg te komen geven bij datzelfde FOD !
    Hoe die hoge mannen zich toch alles kunnen en mogen permitteren he !