Solidaris vraagt versoepeling besparingsdoelstellingen

De ziekteverzekering moet het federale begrotingstekort in 2024 met 387 miljoen euro helpen verkleinen. Dat blijkt uit de cijfers die aan het Beheerscomité voor de Sociale Zekerheid zijn gepresenteerd. In het rapport van het Monitoringcomité staat dat de federale regering 813 miljoen euro moet besparen om in 2024 het begrotingstekort binnen de EU-begrotingsdoelstellingen te laten vallen. Het rapport vermeldt niet dat de federale regering had al besloten aanzienlijke inspanningen te doen in de ziekteverzekering.

Dat gebeurde tijdens de begrotingsonderhandelingen van oktober 2022 en maart 2023. "De regering heeft toen de groeinorm voor de ziekteverzekering verlaagd van 2,5 % in 2023 naar 2 % in 2024. Bovendien was besloten om niet alle middelen die zijn voorzien in de begrotingsdoelstelling volgend jaar ook toe te wijzen aan de financiering van de gezondheidszorg in 2024", aldus Solidaris.

Te bescheiden

In de inspanning van 387 miljoen euro valt nu slechts 40 miljoen voor rekening van de farmaceutische industrie. In verhouding tot hun aandeel in het totaal van de gezondheidsuitgaven is dat een veel te bescheiden bijdrage. "Het is niet acceptabel dat de inspanning wordt gedragen door alle sectoren, terwijl de bijzonder winstgevende farmaceutische industrie in de luwte kan blijven ", concluderen Jean-Pascal Labille en Paul Callewaert, algemeen secretarissen van Solidaris.

Op dit moment zijn er nog veel onzekerheden over de mogelijkheden om in 2024 budget vrij te maken voor nieuwe initiatieven in de gezondheidszorg. Solidaris vraagt daarom met aandrang dat de voorziene budgettaire inspanning in de gezondheidszorg kan worden versoepeld. De vrijgekomen marge kan dan dienen voor de verbetering van de toegankelijkheid van de zorg en het welzijn van zorgpersoneel.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.