Slokdarm- en kankerchirurgie in gespecialiseerd centrum terugbetaald (Riziv)

Het Verzekeringscomité van het Riziv heeft de overeenkomsten goedgekeurd met de centra voor complexe chirurgie – slokdarm en de 15 ziekenhuizen voor complexe pancreaschirurgie.

U vindt de toegetreden ziekenhuizen (centrum voor complexe chirurgie – slokdarm) inclusief de ziekenhuizen die een samenwerkingsakkoord met hen hebben afgesloten in deze lijst. 

U vindt de toegetreden ziekenhuizen (centrum voor complexe chirurgie – pancreas inclusief de ziekenhuizen die een samenwerkingsakkoord met hen hebben afgesloten) in deze lijst.

Sinds 1 januari 2020 worden de ingrepen enkel nog worden vergoed als ze zijn uitgevoerd respectievelijk in het centrum voor complexe chirurgie – slokdarm en in het centrum voor complexe chirurgie – pancreas.

De begeleiding en opvolging van de uitvoering van de overeenkomst wordt toevertrouwd aan een Stuurgroep “Complexe chirurgie”.

Nulmeting, registratie

De Stichting Kankerregister heeft  een nulmeting (T0) uitgevoerd voor slokdarmchirurgie en pancreaschirurgie met een berekening van de performantie-indicatoren voor T0. Deze nulmeting werd goedgekeurd door de Stuurgroep “Complexe chirugie” van 30 april 2019.

De centra voor complexe slokdarmchirurgie en voor complexe pancreaschirurgie dienen alle patiënten met een slokdarm- en/of gastro-oesofagale junctie tumor of die met een pancreas- of peri-ampullaire tumor prospectief te registeren in het Kankerregister. De kwaliteitsindicatoren, de registratieset en de aangepaste leeswijzer werden goedgekeurd door de Stuurgroep “Complexe chirurgie” van 30 april 2019 en zijn opgenomen op de website van de Stichting Kankerregister.

De activiteiten binnen elk centrum zullen jaarlijks worden opgevolgd om na te gaan of er voldaan werd aan de minimale streefwaarden voor de voornoemde proces- en uitkomstindicatoren.

Eindevaluatie van de overeenkomst
De eindevaluatie van de overeenkomst wordt uitgevoerd aan de hand van alle gegevens over de periode van drie jaar, zoals zij zijn opgenomen in het Kankerregister.

> Regels over complexe slokdarmchirurgie blijven behouden

> Stand van zaken ziekenhuisaudits (Riziv)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.