Tijdelijke maatregelen die golden door covid begin november opgeheven

Vandaag verscheen een Koninklijk Besluit in Het Staatsblad dat zo goed als alle tijdelijke vergoedingsvoorwaarden en administratieve regels die werden in gevoerd bij de covidpandemie, opheft op 1 november 2023. Enkel een aantal maatreglen voor tandartsen blijven nog wat langer van kracht.

Het Koninkljk Besluit dateert van 9 juli laatstleden maar werd vandaag gepubliceerd. Het vermeldt expliciet dat het in voege treedt op de eerste dag van de tweede maand die volgt na publicatie. Op 1 november 2023 dus.

Vanaf die datum worden de gebruikelijke voorwaarden voor de tegemoetkoming van de verplichte verzekering weer van toepassing.

Uitzonderingen betreffen enkele maatregelen voor tandartsen (verlenging met zes maanden van de maximumleeftijd in de vergoedingsvoorwaarden van een verstrekking; de verlenging met zes maanden van verschillende termijnen bij orthodontische behandelingen; verstrekkingen in verband met uitneembare prothesen, orale implantaten, bij kankerpatiënten en bij anodontie en voor de corresponderende toepassingsregels; en prestaties in de context van het mondzorgtraject en voor de verwijdering van tandsteen).

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.