Toelage van ruim 91 miljoen voor ambulancediensten

Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari dit jaar krijgen de ziekenwagendiensten hun toelage. In totaal gaat het om 91 miljoen waarvan ze meteen de helft (ruim 45 miljoen)  nu kunnen krijgen als voorschot. Het betreffende ministerieel besluit van 17 april verscheen vandaag in Het Staatsblad.

De toelage bestrijkt de periode van 1 januari 2023 tot 31 december 2023. Ze bedraagt 91.190.000,00 euro, aan te rekenen ten laste van basisallocatie 25/52.24.3300.06 van de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2023.
Elke ziekenwagendienst zal een voorschot ten belope van 50% van hun totale toelage ontvangen bij publicatie van dit besluit. Dus in totaal gaat het om een voorschot van 45.595.000 euro. Wel moeten dan de nodige documenten bezorgd worden of bezorgd zijn aan:
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
ambufin@health.fgov.be

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.