Vakbonden voeren actie bij Crevits en Vandenbroucke voor meer middelen in sociale sectoren

BBTK-ABVV, ACLVB en ACV Puls hebben een symbolische actie gevoerd voor betere werkomstandigheden in de social- en non-profitsector. Daarbij eisen de vakbonden aan de kabinetten van Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) en federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) dat er zo snel mogelijk actie ondernomen wordt.

Een vijftigtal vakbondsmilitanten verzamelde om 10 uur aan het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits. Daarbij werd een "symbolische beleidsboosterprik" in de arm van "de ministers van de Vlaamse regering" geprikt, in feite vakbondsmilitanten met een masker van elke Vlaamse minister op. Vervolgens trok het gezelschap richting het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke .

De vakbonden eisen dringende ondersteuning voor de sociale sector. Zo moeten een collectieve arbeidsduurvermindering voor alle werknemers in de sector, ondersteuning bij fysieke en mentale lasten, werkbaar werk en een efficiënte digitalisering van de administratie soelaas brengen. Volgens de vakbonden zijn de werkomstandigheden in de sector niet langer houdbaar, is er een nijpend personeelstekort en worden daarvoor op korte en lange termijn te weinig oplossingen geboden door zowel de Vlaamse als de federale regering. Er staan vandaag vijf keer meer vacatures voor sociaal werkers open dan in 2017, klinkt het.

Het federaal sociaal akkoord voor de ziekenhuizen en thuisverpleging liep eind 2022 af, het Vlaams intersectoraal akkoord VIA 6 loopt nog tot 2025. BBTK, ACLVB en ACV pleiten voor een nieuw federaal sociaal akkoord en bijkomende middelen van de Vlaamse regering. "Het ijskoude antwoord van de Vlaamse regering is dat er geen bijkomend budget mogelijk is", aldus Evert Persoon, federaal secretaris van BBTK. "En hoewel onze eisenbundel voor het federale sociaal akkoord voor de ziekenhuizen klaarligt, liet ook minister Vandenbroucke weten dat er geen extra middelen vrijgemaakt zullen worden." In januari dit jaar kwamen de werknemers van de social- en non-profitsector reeds massaal op straat om meer ondersteuning te vragen, 22.000 betrokkenen lieten van zich horen. "H et geld is niet op, 'maar de werknemers wel'", aldus Persoon.

Antwoord van Crevits en Vandenbroucke

Zowel Vlaams minister van Welzijn Crevits als federaal minister van Volksgezondheid Vandenbroucke hebben de actievoerders ontmoet en te woord gestaan.

"Ik heb veel begrip voor de vragen van de vakbonden en hun acties. Ik deel dan ook hun bezorgdheden. We werken daarom elke dag voort om gehoor te geven aan de wensen en noden van de zorg- en welzijnssector. Zo voeren we vandaag het historisch sociaal VIA 6-akkoord uit en is er ook het kaderakkoord met de sociale partners om mensen via zijinstroom naar de sector te trekken. Als overheid voorzien we in ruim 7.000 euro per traject. Bovendien staan we in nauw contact met de sociale partners, werkgevers en werknemers om samen werkbaar werk in de zorg te realiseren. Ook hebben we maatregelen genomen om de jeugdhulp te versterken met een c risis- en investeringsplan van 100 miljoen euro", aldus Crevits.

"Als mensen werkzaam in de zorg ijveren voor investeringen en hervormingen zodat ze hun job op een goede en leefbare manier kunnen doen, én met de nodige waardering, dan vinden ze in mij een eerste partner", aldus minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). "De voorbije jaren hebben we dan ook miljarden geïnvesteerd om ons zorgpersoneel te ondersteunen én te versterken. En investeren blijven we doen. Zo hebben we ook in het budget voor de federale ziekteverzekering miljarden euro's extra geïnvesteerd. Daarnaast geven we ziekenhuizen en woonzorgcentra dit jaar een belangrijke zuurstofballon door de patronale bijdragen die ze moeten betalen te verminderen én compenseren we ook een deel van de energiefactuur vo or de ziekenhuizen. Samen gaat dit over een eenmalige inspanning van 262 miljoen euro voor de financiering van de zorgsector", meent minister Vandenbroucke.

"Maar als we hoogstaande zorg in ons land ook in de toekomst willen verzekeren, moeten we ook hervormen door onder meer te kijken hoe we ons zorgpersoneel beter kunnen inzetten. Het werk is niet af. Al die investeringen en hervormingen concreet op het terrein vertaald zien, vergt tijd. Dat frustreert mij ook."

"Met ACV vragen we al meer dan een jaar om bijkomende middelen voor zorg, welzijn en cultuur. In juni dit jaar zullen we een tweede grote manifestatie organiseren om voor meer middelen voor de sector te pleiten", aldus Michael Vandenbroucke van ACV Puls. "De Vlaamse regering heeft reeds een belangrijke investering gedaan met het VIA 6-akkoord, maar we willen dat de Vlaamse regering in dat laatste jaar nog bijkomend investeert. De noden zijn heel hoog, het personeelstekort is enorm. Wij kunnen eigenlijk niet wachten op een volgende regering voor nieuwe middelen", aldus Michael Vandenbroucke. "Het is sympathiek van minister Crevits dat ze even het woord tot ons heeft gericht, maar wij verlangen daden - niet enkel woorden."

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.