Vakbondsfront welzijnssector voert actie aan kabinet-Vandenbroucke

Een gemeenschappelijk vakbondsfront van ACV, ABVV en ACLVB heeft dinsdagochtend actie gevoerd aan het kabinet van Volksgezondheid en Sociale Zaken. Ze vragen aan federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) om dringend extra middelen vrij te maken om het personeelstekort in de sector aan te pakken. Bij de vakbondsactie waren 150 vakbondsvertegenwoordigers aanwezig. Dat melden de actievoerders zelf.

Het front hoopt dat de eisen tegen de State of The Union van premier Alexander De Croo (Open VLD) worden ingewilligd door de voltallige federale regering na de nakende begrotingsonderhandelingen. "Na twee grote betogingen in de sector voeren we actie omdat de federale regering dit weekend de begrotingsonderhandelingen zal a anvatten", zegt vakbondsvertegenwoordiger Olivier Remy (ACV PULS). 

"We vragen opnieuw om dringende maatregelen te nemen en de lonen in de sector te verhogen, betere arbeidsomstandigheden te voorzien en meer personeel aan te nemen", duidt Remy. Ook pleit het front om meer mogelijkheden te voorzien voor zij-instromers in de zorg. Op dit moment zijn er 2.000 ziektebedden in onbruik door het personeelstekort in de zorgsector, verklaart Remy.

De vakbonden erkennen wel dat Vandenbroucke reeds heel wat maatregelen genomen heeft om het probleem het hoofd te bieden. "Deze minister heeft al veel gedaan, maar de zorg is in crisis", vervolgt de vakbondsman. "Als we niet blijven investeren in de sector zullen we over een aantal jaren opnieuw met grote problemen geconfronteerd worden."

Het probleem kent haar oorsprong in de vergrijzingsproblematiek. "Het heeft te maken met een verouderende bevolking, die heel wat meer zorg nodig heeft. Daarbovenop komt dat de babyboomgeneratie stilaan met pensioen gaat", meent Remy. "De voorbije vijftien jaar is er veel te weinig gebeurt, het is eigenlijk pas de laatste jaren dat er maatregelen genomen worden en sterk geïnvesteerd wordt in zorg en welzijn."

Welzijn en gezondheid is een bevoegdheid die versnipperd is. "We zijn blij dat er in de septemberverklaring van Jambon iets zat voor de kinderopvang. Een groot bedrag (270 miljoen, red.), al is het minder dan we hadden verwacht. Dat moet nu ook uitgevoerd worden." 

Over extra middelen voor andere domeinen binnen de welzijnssector wordt volgens de bonden op dit moment nog samengezeten met Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V). De vakbonden hopen binnen de twee weken meer duidelijkheid te hebben.

In een reactie laat Vandenbroucke weten dat "mensen die werkzaam zijn in de zorg en ijveren voor investeringen en hervormingen zodat ze hun job op een goede en leefbare manier kunnen doen, én met de nodige waardering, in mij een eerste partner vinden". "Ook tijdens deze begrotingsbesprekingen", aldus de minister.

"De voorbij jaren hebben we een enorme inhaalbeweging moeten doen en miljarden euro's geïnvesteerd in ons zorgpersoneel om ons niet alleen door de gezondheidscrisis te loodsen, maar ook om ons zorgpersoneel te ondersteunen én te versterken", duidt Vandenbroucke. "En investeren, dat blijven we doen."

De minister is van oordeel dat ook in de toekomst moet geïnvesteerd worden, maar daarnaast mag men niet vergeten te hervormen. "Er zal in de toekomst zeker nog méér moeten geïnvesteerd worden in onze gezondheidszorg. Als we hoogstaande zorg in ons land ook in de toekomst willen verzekeren, moeten we echter niet alleen volop investeren in onze gezondheidszorg, maar ook hervormen door onder meer te kijken hoe we ons zorgpersoneel beter kunnen inzetten", aldus Vandenbroucke. 

Volgens de minister hebben we in de zorgsector nood aan vele nieuwe handen, "maar ook aan verschillende verpleegkundige profielen om alle verschillende zorgtaken beter in te vullen. Daar speelt mijn hervorming van het verpleegkundig beroep op in, door onder meer taken te verschuiven en het beroep van verpleegkundige te herwaarderen."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.