Vlaams Artsenverbond schaart zich achter eisen Vaso

javascript:document.form.submit();

Het Vlaams Artsenverbond (VAV) richt zich tot de decanen geneeskunde en de stagemeesters met de vraag om af te zien van de 'gedwongen technische werkloosheid' maar ook om snel een coherent sociaal statuut voor de Aso's in te voeren.

De brief van VAV-voorzitter Geert Debruyne geven we hierbij weer.

Hooggeachte professor Decaan, beste collega,

Het Vlaams Artsenverbond wenst u hierbij graag in kennis te stellen dat het de eisen van de Vlaamse geneesheer-assistenten in opleiding geformuleerd in een open brief van hun ledenorganisatie VASO onder de titel, “MIDDEN IN CORONACRISIS DREIGT MEN ARTS-SPECIALISTEN IN OPLEIDING NIET TE BETALEN” voor 100 % steunt.

De overweging om arts-specialisten in opleiding ‘technisch werkloos’ te maken en de uitbetaling van hun loon op te schorten is totaal in strijd met de deontologie. Daarbij wordt dan nog afgezien van de bereidheid van assistenten om ondersteuning bij de behandeling van COVID-19-patiënten te bieden. De snelle reactie van de Orde der Artsen ter zake valt dan ook enkel toe te juichen.

Maar ook de vraag naar een coherent sociaal statuut en wettelijke bepalingen rond de arbeidsvoorwaarden van specialisten in opleiding is legitiem. Crisistijden kunnen het nog verder uitstellen van adequate maatregelen ter zake niet toelaten.

Het VAV vraagt dan ook uitdrukkelijk dat u, als decaan van de faculteit Geneeskunde van uw universiteit, de nodige initiatieven ontwikkelt. Hierbij staat het oudste artsenverbond te lande aan uw zijde.
Hoogachtend, met collegiale groeten,

Dr. Geert Debruyne, in naam van de raad van bestuur

Voorzitter

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.