Voka komt met gids voor re-integratie van langdurig zieken

Voka wil met een nieuwe praktische gids inzetten op een integraal preventie-, verzuim- en terugkeerbeleid van werknemers die lange tijd ziek zijn. Zo wil de werkgeversorganisatie het probleem van langdurige afwezigheid op het werk aanpakken.

"De massale uitval brengt grote uitdagingen met zich mee voor de samenleving, zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt", stelt de werkgeversorganisatie. Ziekteverzuim in een onderneming met honderd werknemers bedraagt meer dan honderdduizend euro per jaar, berekende Voka. 

Volgens Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka, hebben werkgevers de taak om die negatieve trend te keren. "We moeten er in onze bedrijven alles aan doen zodat mensen goed in hun vel zitten. Medewerkers die uitvallen, moeten we snel en doeltreffend begeleiden."

De procedures om mensen na hun ziekte te re-integreren zijn niet efficiënt, meent Voka. "We verwachten van de politiek dat administratieve formaliteiten bij een terugkeer tot een minimum worden beperkt. We moeten mensen die terugkeren alle kansen geven om het vertrouwen terug op te bouwen", aldus nog Maertens. 

In Vlaanderen zijn 240.000 mensen langer dan een jaar afwezig van de werkvloer - een absoluut record, stelt de werkgeversorganisatie. Het aantal werklozen in Vlaanderen bedraagt 185.000. "We zijn zo bij de slechtste leerlingen van Europa", concludeert Voka. 

De nieuwe Voka Wijzer wil theorie en praktische handvaten aanreiken om ziekte-uitval te voorkomen. Er staat ook informatie in over het opnieuw integreren op de werkvloer van medewerkers die terugkeren. "Met de Voka Wijzer kunnen werkgevers extra stappen zetten rond een preventie- en verzuimbeleid", klinkt het. 

De nadruk in de Wijzer ligt op preventie. Daarnaast zorgt een "gericht verzuimbeleid voor een duidelijk beeld van het ziekteverzuim en de impact ervan op de bedrijfsactiviteiten." Leidinggevenden moeten volgens Voka - met de juiste methodiek - een cruciale rol spelen om verzuim bespreekbaar te maken. 

"De hervormingen van de federale regering met betrekking tot het re-integratietraject zijn stapjes in de juiste richting", besluit Maertens. "Maar het is nog te weinig. We bekijken ziekte nog steeds te negatief. Informeel aan de slag gaan en de focus leggen op wat wel nog kan, geeft betere resultaten bij re-integratie."

Volgens Voka zou een arts na vier weken arbeidsongeschiktheid al samen met de zieke werknemer een medische vragenlijst moeten invullen - in plaats van na vier maanden. Op zes weken tijd wil Voka een duidelijk plan van aanpak met concrete afspraken over de hersteltijd, een gedeeltelijke werkhervatting, jobcoaching of externe begeleiding. 

"Want - zo redeneert de werkgeversorganisatie - wie terugkeert uit ziekte kan sneller weer aan de slag als een deeltijdse werkhervatting mogelijk is. Een uitkering wordt dan gecombineerd met het arbeidsinkomen zodat de werknemer tijdens het herstel het werk kan opbouwen", klinkt het nog. 

Voka zal nu een jaar lang ondernemingen ondersteunen bij het uitbouwen van een preventie-, verzuim- en re-integratiebeleid. Er zijn bijscholingen en workshops voorzien in samenwerking met de Voka Kamers van Koophandel. De Wijzer wordt verspreid onder alle 18.000 aangesloten ondernemingen en wordt ook online ter beschikking gesteld. Er werkten experten aan mee van onder andere SD Worx, Vlaams Instituut Gezond Leven, VDAB en Mensura.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.