Wetsontwerp verlengt covid-maatregelen tot halfweg 2023 en eventueel verder

Een wetsontwerp van minister Vandenbroucke over de verlenging van sommige Covid-19 maatregelen, belandde eind vorige week op de agenda van de Kamer. Het gaat over het beheer van de opname van Covid-19-patiënten in ziekenhuizen, covid-19 staal- en bloedafnames en covid-19-vaccins. De regering wordt hiermee ook gemachtigd om de maatregelen te verlengen tot uiterlijk eind 2025.

Diverse maatregelen die werden genomen in het najaar van 2020 omtrent de pandemie om onder andere de zorgsector en de vaccinatiecentra zoveel mogelijk te ondersteunen, bleven slechts geldig tot 1 januari 2023. Technisch probleem: om deze maatregelen te verlengen kan men niet meer gaan via koninklijk besluit zoals onlangs nog op 26 juni 2022. Enkel een verlenging door middel van een wet is nog mogelijk. Om de continuïteit te verzekeren adviseerde de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid om deze maatregelen te behouden zolang we ons nog in een pandemische situatie bevinden.

Voor de beheersingsmaatregelen op niveau van de ziekenhuizen en transportcapaciteit voor patiënten is een verlenging nodig in het licht van bijvoorbeeld de modelling-gegevens die aangeven dat er toch nog een risico is op een piek in het najaar. Er is trouwens terug een stijging van de besmettingen en hospitalisaties merkbaar, net als een verschillende participatiegraad aan de momenteel lopende boostercampagne over het grondgebied.

Het statuut van het comité Hospital & Transport Surge Capacity (HTSC) zal nog structureler  besproken worden op het Overlegcomité in het raam van de pandemic preparedness. Zowel voor hesten als voor vaccinatie blijft er nog steeds onzekerheid over de evolutie van de Covid19-pandemie.

"Indien we plots geconfronteerd zouden worden met een nieuwe, gevaarlijkere virusvariant en de prioritaire groepen – alsook een eventuele uitbreiding ervan – zap,op zeer korte termijn opnieuw op grotere schaal gevaccineerd en getest moeten worden", heet het. "Om snel te kunnen schakelen bij een nieuwe virusgolf krijgen, dient bijgevolg de mogelijkheid om bijkomend personeel in te zetten te worden behouden, zowel in het belang van de volksgezondheid in het algemeen als in het belang van de patiënten."

Dit wetsontwerp voorziet in een tijdelijke verlenging van de voormelde maatregelen tot 1 juli 2023. Tegelijkertijd wordt er een wettelijke basis opgenomen om, indien nodig en na evaluatie in Ministerraad, de maatregelen per zes maanden te verlengen bij koninklijk besluit en dit tot uiterlijk 31 december 2025 gelet op de onvoorspelbaarheid van het Covid-19-virus.

Aan de Kamer om hierover te stemmen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.