De nieuwe ziekenhuisorganisatie: nog ruimte voor medische raden

Dokter Saskia Robbrecht geeft naar aanleiding van het VBS-jaarsymposium weer wat er bij haar leeft als arts, voorzitter medische raad en endocrinoloog in verband met de plannen om onze ziekenhuisorganisatie en -financiering te hervormen.

“Zin of bereid om een opiniestuk te schrijven over dit VBS-symposium:  herziening van de nomenclatuur en het zorglandschap?”, stelt mijn toevallige buurman me de vraag op het einde van het symposium.  Die toevallige buurman blijkt de hoofdredacteur te zijn van deze krant… over toeval gesproken!"

"Geen gemakkelijke vraag,  hoe meer je hierover leest of beluistert, hoe complexer het wordt, want in feite wordt het hele systeem op losse schroeven gezet.  Wegens de snelle hoogtechnologische evolutie in de medische wereld misschien wel een noodzakelijke sleutel om de veelheid aan onbeantwoorde vragen te beantwoorden."  

"Sta me toe in onderstaand stuk eerder de belangrijkste openstaande vraagstukken te benoemen eerder dan hierop een ongenuanceerd antwoord hierop te verzinnen."

"In het huidige model van ziekenhuisorganisatie/ziekenhuisfinanciering (relatie artsen/beheer/directie) is er door de bevoegdheden die aan de medische raden werden toegekend (ziekenhuiswet 1987) zeker nog ruimte tot co-governance of medebeheer."

"Wordt er bij de hervorming van de nomenclatuur in het zorglandschap voldoende garantie gegeven om dit te behouden of zelfs te optimaliseren?  Waakt men erover dat de artsen in een ziekenhuisorganisatie niet monddood gemaakt worden en voldoende actief  betrokken blijven bij de organisatie? Medezeggenschap hebben in het besteden van middelen betreffende de infrastructuur, inrichting van OK, aankoop medische toestellen,  visie op zorg en  innovatie…. Artsen actief laten participeren in een ziekenhuisorganisatie kan aanleiding geven tot een efficiëntere zorg met betere outcome en kwaliteit.  Hoe kan deze grote hervorming aangegrepen worden als opportuniteit om onze ziekenhuizen efficiënter te organiseren door artsen een duidelijkere bevoegdheid te geven in het mee bepalen van het medisch én algemeen beleid van onze ziekenhuizen?"

Vrij beroep en regels

"Wordt er bij de huidige hervorming van de nomenclatuur voldoende rekening gehouden met het statuut van vrij beroep van de artsen, zowel intra als extra muros? Waarbij artsen ten allen tijde de vrijheid behouden om het aanbod van de zorg mee  te organiseren? Ze kunnen hierbij vooral meer oog hebben voor zowel de kwaliteit als de toegankelijkheid  van de zorg en vanzelfsprekend ook voor het efficiënt besteden van middelen eerder dan enkel de economische en managerial criteria die vandaag onze zorgverlening sturen."

"Worden bij deze hervorming alle disciplines op een gelijke manier behandeld?  De ene discipline kan haar activiteit uitsluitend uitvoeren binnen de muren van een ziekenhuis en wordt hierbij gedwongen zich aan strakke regels te houden, andere disciplines behouden de vrijheid hun activiteiten ten dele buiten de ziekenhuismuren te organiseren.  Een activiteit die soms wendbaarder is en meer kan beantwoorden aan de wisselende noden van de patiënt."

Enorm kluwen, enorme opportuniteiten

"De hervorming van de nomenclatuur  op zich is mijn inziens geen slechte zaak, in tegendeel een goede, zeg maar noodzakelijke zaak.  De invulling van het medisch beroep is door de hoogtechnologische revolutie,  digitalisatie en evolutie naar meer multidisciplinair samenwerken tijdens de laatste jaren in belangrijke mate gewijzigd zodat een deel van de medische verstrekkingen in onze verouderde nomenclatuur niet of verkeerd (te veel of te weinig) gehonoreerd worden. De administratie rond onze nomenclatuur kan het tempo van de evolutie niet volgen en zal dit nooit als ze niet grondig, fundamenteel wijzigt."

"Zo is bijvoorbeeld de rol van een endocrinoloog ten dele meer sturend en managerial geworden waarbij de meeste niet-complexe endocrinologische pathologie reeds een shift gemaakt heeft naar de eerste lijn (Cf. de zorgtrajecten). Werken in teamverband met verschillende medici en paramedici heeft zijn intrede gedaan op diverse domeinen.  Deze multidisciplinaire momenten zijn uiterst belangrijk voor de goede kwaliteit van zorg maar worden onder de huidige nomenclatuur niet of nauwelijks gehonoreerd."   

"U leest het goed, deze gehele hervorming is een enorm kluwen met nog vele uitdagingen maar  wanneer het glas halfvol is kan dit ook enorme opportuniteiten bieden voor beleidmakers, beheerders en artsen, zowel binnen als buiten de ziekenhuismuren."

Dr. Saskia Robbrecht, endocrinologe, AZ Sint-Blasius, voorzitter medische raad; bestuurslid BSED

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.