3/5 jongeren voelt zich gezond, de helft maakt zich soms zorgen (OZ)

3 op 5 jongeren zeggen in goede gezondheid te verkeren. De grote meerderheid is het minstens ‘eens’ met de stelling een gezonde levensstijl te hebben en echt met hun gezondheid bezig te zijn. Dat blijkt uit de resultaten van een enquête van de Onafhankelijke Ziekenfondsen die vandaag verschijnen naar aanleiding van een symposium over jongeren en hun gezondheid. De huisarts speelt bij 40% een belangrijke rol.

Tijdens dit Europees jaar van de jeugd hebben de Onafhankelijke Ziekenfondsen (OZ) een enquête gevoerd bij 1.000 Nederlandstalige en Franstalige Belgen tussen 16 en 25 jaar. Twee derde is het minstens ‘eens’ met de stelling dat ze een gezonde levensstijl hebben en echt met hun gezondheid begaan zijn. Ze zijn vooral met hun gezondheid begaan om zich nu goed te voelen en in mindere mate om later niet ziek te worden of er goed uit te zien.

Hoewel ze over het algemeen zeggen zich gezond te voelen, maakt de helft van hen zich soms zorgen over zijn gezondheid. Kernthema’s daarbij zijn voeding, lichamelijke beweging of nachtrust.

De voornaamste bezorgdheden zijn dus voeding, fysieke activiteit en slaap: 

 • Gezond eten: voor 56% van de meisjes en 52% van de jongens 
 • Voldoende bewegen: voor 50% van de meisjes en 52% van de jongens
 • Voldoende slapen: voor 38% van de meisjes en 37% van de jongens
   

Jongens schrijven zichzelf over het algemeen een betere gezondheid toe dan meisjes en zeggen vaker voor zichzelf te zorgen of een gezond leven te leiden. Meisjes zijn meer bezig met voeding (56% vs. 51%), zich goed in hun vel voelen (39% vs. 30%) en erop toezien niet ziek te worden (37% vs. 27%). 

Thema’s die jongeren vaak linken aan hun gezondheid

Ook de mentale gezondheid behoort tot de bezorgdheden van de jongeren. 52% van de jongens en 58% van de meisjes maakt zich soms zorgen over hun gezondheid, en bijna de helft (48%) van deze meisjes en een kwart (28%) jongens maakt zich zorgen om mentale problemen (zich mentaal niet goed voelen of niet goed in hun vel zitten).

Huisarts

Vooral vrienden, partners en gezinsleden beïnvloeden jongeren en motiveren hen hun gezondheid in handen te nemen. De huisarts speelt volgens 40% ook een belangrijke rol. Een minderheid (ongeveer 1 op 5) wordt beïnvloed door mensen die ze bewonderen, influencers op social media of door leraars. Hierbij valt op dat de school slechts een beperkte rol speelt volgens de ondervraagde jongeren.

Waar de jongeren hun informatie halen

Uit de enquête blijkt dat het merendeel van de jongeren reeds informatie heeft opgezocht over gezondheid. De meerderheid slaagt erin nuttige info te vinden (75%), de info te begrijpen (74%) en de info te gebruiken (58%). 6 op 10 jongeren meent een onderscheid te kunnen maken tussen betrouwbare en niet-betrouwbare informatie. 

Een deel van hen heeft geen weet van een aantal gunstige gezondheidsmaatregelen waarop ze een beroep kunnen doen: goedkope of gratis voorbehoedsmiddelen (40% van de jongeren waarbij 51% van 16-18-jarigen), gratis tandzorg (36% van de jongeren) of terugbetaling voor brillen (37%).

Jongeren zeggen open te staan voor informatie over gezondheid: 6 op 10 willen meer informatie over het gezondheidsbeleid dat hen in het bijzonder aangaat. Hoewel jongeren aangeven dat onderwijs voor hen slechts in beperkte mate een motiverende rol speelt, zou 2 op de 3 graag zien dat scholen meer verantwoordelijkheid opnemen voor specifieke gezondheidskwesties, voor zover het risicogedrag betreft zoals alcohol, drugs of seksueel overschrijdend gedrag.  

Aanbevelingen

De OZ raden het volgende aan:

 • Zowel ziekenfondsen als actoren moeten nog meer inzetten op informeren van jongeren over de gezondheidsmaatregelen die hen specifiek aangaan zoals gratis tandzorg, goedkope of gratis voorbehoedsmiddelen en de gedeeltelijke terugbetaling voor een bril. Scholen zouden daarin een grotere rol kunnen vervullen.
 • De jeugd meer sensibiliseren rond gezondheid. Hiervoor is het volgende nodig:
  Eerst nagaan welke onderwerpen ze zelf belangrijk vinden, zoals fysieke activiteit, voeding en slaap.
 • Zich richten op jongeren en hun ouders aangezien ze aangeven dat familie en vrienden een invloed op hen kunnen hebben.
 • De arts blijft eveneens een belangrijke contactpersoon.
 • Inzetten op nudging (subtiel aanzetten tot verandering van gedrag) en op een gezondheidsgerichte aanpak in elk overheidsbeleid. "Concreet bevelen wij de uitvoering van motiverend beleid aan, zoals de toegang tot evenwichtige voeding tegen lagere prijs of de bevordering van gezond eten en drinken op school."

Deze namiddag, op woensdag 30 november van 14 tot 16.30u, loopt het symposium van de OZ met als kernthema's:

Hoe stimuleren we de jeugd om meer aandacht te besteden aan gezondheid? Wie kan hen bijstaan in dit initiatief? Hoe denken jongeren daar zelf over (filmpjes met getuigenissen)?

Enkele sprekers: professor Katia Castetbon van het Département d'Enseignement (DESP) - ULB en professor Kathleen Beullens van de Faculteit Sociale Wetenschappen aan de KULeuven. 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.