Brussel neemt 30 procent van extra energiekosten van zwaarst getroffen bedrijven over

De Brusselse regering heeft een besluit in eerste lezing goedgekeurd waardoor 30 procent van de extra energiekosten voor ondernemingen die het zwaarst getroffen zijn door de energiecrisis wordt gecompenseerd. Daarvoor wordt een budget van 117 miljoen euro uitgetrokken. Die meerkosten worden berekend op basis van het verschil tussen de jaren 2021 en 2022.

Het gaat om sectoren waarvoor de ondernemingen te maken krijgen met energiekosten die minstens 3% van hun omzet bedragen. De zwaarst getroffen sectoren zijn die van de detailhandelszaken, de diensten aan personen (gezondheidszorg, huisvesting, restaurants en cafés, wasserijen, kapperszaken, recreatieve activiteiten), de verwerkende industrie (productieactiviteiten, voedingsindustrie, drukkerijen) en de creatieve en cultu rele industrie (CCI). Er zouden ongeveer 18.000 ondernemingen in aanmerking komen.

De premie bedraagt 30 procent van de extra kosten tussen alle afrekeningen van de energiefactuur van 2022 en alle afrekeningen van de energiefactuur van 2021, zowel voor elektriciteit als voor gas.

Om in aanmerking te komen moet de onderneming een omzet hebben van minimaal 50.000 euro, haar rekeningen en balans voor het jaar 2021 hebben neergelegd bij de Nationale Bank, haar verplichtingen inzake btw nakomen, de milieu-, sociale en fiscale verplichtingen nakomen, en zich ertoe verbinden in het jaar volgend op de toekenning van de premie geen dividenden opnieuw uit te keren.

Het bedrag van de premie bedraagt minstens 500 euro en is begrensd op 50.000 euro voor ondernemingen die actief zijn in sectoren die gevoelig zijn op het vlak van energie en op 100.000 euro voor ondernemingen die actief zijn in sectoren die 'erg' gevoelig zijn op het vlak van energie.

De steunmaatregel wordt voor advies voorgelegd aan de sociale partners (Brupartners), de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Pas dan kan de Brusselse regering het besluit definitief goedkeuren. Staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte hoopt dat de aanvragen in de loop van februari kunnen worden ingediend.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.